sábado, 19 de septiembre de 2020

Petrico de Eluate, agot baztandarra

 

Petrico de Eluate, cristiano/xptiano bat Baztanen.


Ixtorio hau hasi zen hasi zelarik eta gauzak argitzeko egokituko ditugu lehenik lekuak eta izenak.
Elbete, lehenago Elvetea , lehenago Eluete, aise lehenago Eluate (1617), Luat eskribanoendako (1513), Santa Cruz de Luat lehenxago (1427) eta lehen aldiz historian Santa Cruz (1268).

Argi dago, eskribanoek ez zutela maite euskal hitzen lehen edo hondar E. Hortaz ditugu Recart, ez Errekarte, eta Elbeteko kasuan Luat ez Eluate.


Bertze hitza “cristiano” da. Berez greziarra da: Χ Ρ Ι Σ Τ О Σ edo Χ ρ ι ς τ ο ς, gure sisteman CH r i s t o s, eta hemendik “cristiano” edo lehenbiziko bi letra greziarren itxurarengatik “xptiano”.
Bertze mintzairetan “christian” edo euskaraz “kristau” baita “giristino” ere. Printzipioz “Jesukristoren jarraitzailea” erran nahi du baino ikusiko dugunez, baziren “cristianos” eta “kristauak” eta ez ziren gauza bera.
Urtea 1423.a zen eta ilabetea Abuztua, Lesakan, nafar Nafarroan. Xori batendako, papagorria ?, Elbetetik harat, 18 kilometroko hegalaldia.

Lesakako kristauek hala diote beraien ordenantzetan, erdaraz bada ezpada, 52 “Iten mas, ordenaron que a los cristianos no sea consentido mesura alguna ... ni ganado alguno, salvo un rocin ... ni andar por los terminos.” Nor dira cristianos horiek ezin direnak herrian ibili ?
Urtea 1469.a zen, ilabetea Martxoa, Baigorrin, nafar Nafarroan. Elbetetik haraino, xori batendako, zozoa ?, 12 kilometro. Salerosketa bat, erdaraz ere, “In Dei nomine, Amen.

Sepan quantos esta carta publica de compra y venta veran ... a quatro dias ... março ... mil quatrocientos y sesenta y nueve en la tierra de Baigorry ante ... Palacio de Liceraçu... los nobles Martin y Juan de Liceraçu su hijo... venden... una pieça de tierra ... a Bernat de Ameztoy, cristian, de la dicha vecindad de Leispar... por ... 30 ducados de oro...”


Konklusionea, “cristianos”-ek Baztan inguratua zuten urte haietan ! Eta ez bakarrik inguratu, bizi ere biziko izanen ziren “cristianos-ak Baztanen, zeren izan baziren ere, helduko diren urteetan ikusiko dugun bezala !


Hala ere, Lesakako, Baigorriko eta Baztango “cristianos”-ak ez ziren bakarrak, baziren gehio. Eta bai, “cristiano” hauek ez ziren kristau peto-petoak. Bereiziak ziren. Nafarroan eta bere inguruko dermio kristauetan agertzen ziren (ala beti egon ziren hemen?), Baztanen, Bearnen, Lapurdin, Zuberoan, Huescan, Gaskuinan, Iparraldean, Hegoaldean.... Noiztik ? Betidanik ? Batek daki. Datu falta. Eta kristauek “cristianos-ak” ez zituzten ongi tratatzen, non eta elizetan !!!


Urtea 1513.a. Espainiar Nafarroan.

Eta cristiano hauek, kristauak aldi berean, nola ez dakigu baina gauza izan ziren nolabait elkartzeko eta protesta bat Erromako Aita Sainduari igortzeko. Berrehun eta hogei cristiano agertzen dira protesta horretan, nongoak? Iruñea, Lizarra, Allo, Zirauki, Gares, Mendigorria, Elo... Tafalla, Olite, Kaseda,... Zangotza, Lantz...Antso, Moxonez, Villarreal, Verdun, Jaka, Villanova, Borau...Bastida, Baigorri, Donapaleu ... eta Baztangoak. Badakizkigu haien izenak eta izenen artean kristiano baztandarrerenak ere :


Johan Galant y Martin Astora , de la parroquia de Elizondo.

Bernat alias Govlet, Esteban Lucea y Juan, hijos de Antonio de Elizondo: vecinos del lugar y parroquia de Elizondo.

Joanot de Eluate y Petrico de Eluate, de Eluate/Elbete,

hijos de Joanicot y Arnaldo Sanchez , su yerno, de Eluate.

Juan de Mugaire de Oyeregui.

Joanot de Urdax, de Urdax.

Joanot de Quissua, de Maya.

Martin de Ordoqui, Martin su hijo y Bernardo su yerno, de Irurita.

Juan Bozat, Bertoldo su hermano y Sabati de Bozate, de Arizcun.

Miguel de Landibar, de San Esteban de Landibar.


Denen artean Elbeten, gure protagonista, Petriko Eluate.


Igorri zuten dokumentua ez dugu ezagutzen baino bueltan hartu zutena bai.

Bi urte beranduago , 1515. ean, ailegatuko zen Erromako Paparen erantzuna, Leo X :

Leo , Papa Decimus ...salutem et benedictionem agur eta benedikazioa, Erroman emana apud Sanctus Petrus... millesimo quingentesimo decimo quinto (1515)...exponitur/diotenez Bayonensis (Baiona).. Pampilonensis (Iruñea), Lascurensis (Lescar), Oloronensis (Oloron) diocesis/eliz-barrutikoak Bernardi hac Johannis/Bernat eta Joanes, agoti alias de christianis... aliisque eorum natione/baita beren kastako bertze batzuen partetik... veros christianos... nola tratatuak izaten diren... in administrandis sacramentis/sakramentuekin.. et.. oblationibus oferendis/ofrendak egitekotan, et pace danda/ eta bakea ematen.


Egia da beraien gurasoak /progenitores adhererunt/lotu zirela .. comiti Raimundo de Tolosa/Tolosako kondeari et a centum annis segregati/ eta hortaz 100 urte baztertuak izan zirela baino orain bonos christianos dira eta bertze kristau guziekin egiten den bezala hala izan dadila haiekin ere, reponant et reintegrent cum omnibus et per omnia, denekin eta betirako.Hara ! Cristianos hauek bazuten bertze izen bat: agot, bon, benetan historian hala izan dira ezagunak, “cristiano” bakarrik eleganteek (notarioek & eliz-gizonek) erabiltzen zuten. Jende arruntek : agot, agote, cagot,cagots, cagote, capot... eta berez intsultatzeko edo iraintzeko erabiltzen ziren hitzak ziren. Ez dugu argi nola erranen zuten baztandarrek orduan, agot ? agota ? agotea ? Zer erran nahi du hitz horrek ? Leiendak: godoa, zakurra, sarrazenoa, zernahi, hau da, idearik ez, hori bai, irain hutsa.


Baina jarrai dezagun gure kontuarekin: hondarrean badakigu nor ziren “christianos”-ak, Nafarroako agotak. Eta afera konprenitzeko zaila gaur egun: kristauek “cristianos”-ak elizetan ez zituztela onartzen, sakramentuetan beti aparte, ofrendak egitekotan ez zizkieten hartzen ere eta bakea ematekotan azkenak eta dokumentuan ez erran arren, herriko haurren gibeletik, eta hori mesprezio izugarria zen.Are gehiago, ate apartekoa zuten ere !!

Baigorriko eliza


Orain artio jasan zutena justifikatzeko intsinuatzen dute lehenago, Raimundo de Tolosako denboretan, 1210/1245, ( berez bi Raimundo izan ziren, aita eta semea), herexeak kontsideratuak izan zirela, albigense eta kataroen kontrako gurutzaden sasoietan “progenitores... adhererunt... comiti Raimuno de Tolosa”, eta hortaz 100 urtez Elizetik kanpo egonak zirela zigortuak “ segregati... a centum annis” baina zigor hori betea zutela eta orain kristau osoak zirela “... vivant in obedentia sanctitatis” eta haienganako ezin zela bazterketarik onar.


Honi lotua, agota/cristiano fenomenoaren eremua edo espazioa badugu: Non bizi dira? Mendebaldeko Pirineotako bi aldeetan.

Eta bi afera hauek, nor ziren eta zertaz sufritu zuten jasan zuten bazterketa , misterio ederra da gaur egun eta zerbait berri agertu artio, horretarako zerbait erratea, espekulazio hutsa. Gu ez gara horretan sartuko, bakarrik kontatzera dakiguna gure cristiano baztandarrarendako, Petriko Eluate edo Petrico de Luat, eskribauak paratu zuen bezala.

Eta zer dakigu? Gizon errebeindikatiboa gure Petrico, gauza izan zen bere aita baita bere haurrideekin ere bertze kristiano multzo haundiarekin karta bat adostu Erromako Papari igortzeko elizetan sufritzen zutena salatzeko, bakarrik agotak izateagatik: “Aski da ! ” edo holako zerbait erran zuten agotek. Hala ere guti lortu zuten zeren berriz kexatu ziren, honetan erregearen aitzinean. Eta bere efektoa izan zuen espaniar Nafarroan (1534 !!!) , zeren orduko erregeak, Karlos V, edikto bat atera zuen zigortzen agoten kontrako halako jarrerak eta dirudienez zerbait lortu zuela Espainian menpe zagoen Nafarroan, Baztanen ezik, hemen 1548. urtean espreski Baztan eta Amaiurko batzarretan behartu zieten ediktoa irakurtzea. Baziren isunak iraintzeagatik, 1000 florinekoak, baina ematen du ustelak izan zirela. Gure artean urteak eta mendeak segituko dute agotek salaketak jartzen batez ere Arizkunen, Bozate leienda bihurtu artio.

Iparraldean aldaketa hori ez zen hola suertatu eta Frantziako Iraultzako denborara artio baztertuak segitu ziren.


Guk Petricorekin segituko dugu...Hamazortzi urte beranduago, 1533.eko Ekainaren hamalauan:


«In Dey nomine. Amen. Seppan quantos esta present carta veran ... que yo Martin Perez de Jarola, señor de los palacios de Jarola ... de Sancta Cruz de Luat ... do e otorgo ... a vos Petrico de Luat, xptiano y cubero, parrochiano de la dicha parrochia de Luat, que present estais...Kontratu bat da. Baditugu alde batetik Martin de Jarola, jauna edo nagusia eta bertze aldetik Petrico de Luat, maixterra, kontratua berritzen (...renovando el contrato...), hau da , Petrikoren aita Johanicot de Arizkun/Lanz-ek (E.Zudairek LANZ leitzen du eta F.Idioatek ARIZCUN) lehenago zeukana, bertze barrideekin egiten zen bezala (... segund los otros vecinos de la tierra ...).

Zer dakigu Petrikorendako ? Maria de Kisuarekin ezkondua, xpistianoa eta kupegilea zela, bere aita zena bezala, Johanicot de Lanz ”...bien assi xptiano y cubero, vuestro padre que fue...”.

Ez ahaztu, agoti alias de christianis. Hau da, agota baten semea bertze agot batekin esposatua, Maria de Kisua, Amaiurkoa eta hondar honen familiakoak Papari eskribitu ziotenen artekoak ere.

Zer eskaintzen zion Jarolako Martin jaunak?

Etxe bat bere baratzearekin, baita landa bat sagardi batekin.

Zeren truke? Zein dira Petrikoren betebeharrak?


Akura, alokairu bat, (... justo aloguer...) pagatzea urtero, 10 zilarrezko erreal, baita ere

 • Ondorengoei eskontzekin utzi nahi badiote duten etxea (... quisiedes ...facer casamiento... y donacion de la casa por mi... dada...) lehenago jakinarazi behar zioten jaunari, nagusiari eta honen onarpena eta baimena izan behar zuten (quisieren facer casamiento... tenidos a hacer... con boluntad, sabiduria e consentimiento de mi...).

 • gan behar da (bakarrik Petriko? Tratuak erabiltzen du plurala : “ tenidoS..” “siempre... que fueren requeridoS..”, emaztea, Maria Quissua, ere gan behar zen?) (sereys tenidos de... ) lan egitera baita konpontzera ere Jarola jauregiko kupelak eta ezin direla gan bertze nonbaitera haien beharra balime dute jauregian (...no puedan ir a otra parte a obrar... oviendo... necessidat ... en palacio...)

 • gan behar da (dira?) (Son tenidos de...) Jarolako landak jorratzera (...escardar...) eta bertze lanak betetzera eskatzen ahal zaien aldieron (...siempre que... fuesen... requeridos...)

 • Eta egotu/ehotu behar dute beraien laboreak jauregiko errotan, ez bertze inon (...al molino de dicho palacio...).

 • Akituko du erraten libre zutela nahi zutena egin ( para fazer en ellas vuestras propias) baino akura pagatzen eta sinatuak dituzten lanak betetzen (con dichas serbitudes y cens perpetuo ... por cada anno e con las condiciones ... en esta present carta contenidas..).


Ematen du bazirela bi klaseko “xptianos”, beren kabuz ibiltzen zirenak eta Petrico modukoak jauregiko nagusi batendako lan egiten zutenak, maixterrak, morroiak,“serbitudes”. Hondar hauek etxea eta bizia mantentzeko justu batzuten , horren ordez eskulan merke nagusiarendako. Holako kasuak Baztanen Jarola, Bergara eta batez ere Urtsuarena dira ezagunenak.
Zertaz lehen betebeharra, eskontzeko baimena? Gure ustez ziurtatzeko hurrengo maixterra bertze “xptiano” bat izanen zela, orduko Baztango gizartean langile merkeenak, eta baztertua izanik merkeagoa suertatuko zen, ene uste ustelean.


Zazpi urte beranduago, Iruñean. 1540.


Archivo General de Navarra

Ynº de Arizcun en nombre y como procurador de Petrico de

Luat vecino residente M dicho lugar de Luat e hijo natibo de aquel y de Joanot de Bergara vecino abitante M dicho lugar de Bergara...

Berriz gure Petrico Eluate baino orain bertze cristiano batekin, Joanot Vergara, biek bertakoak bata Elbetekoa eta bertzea Bergarakoa. Eta biak afera serio batean sartuak: Pierres Iruritak, Eneko Aizanoak eta Adame Agerrek, urte horretan Irurita, Aizano eta Etxaideko juradoek, hiru urde bahitu zizkieten, bida Joanoti eta bat Petrikori. Eta ez bahitu bakarrik, hil eta prozesuan diotenez “carnerear”, haragitu, jateko naski.

Auzia edo prozesoa 1540.ekoa da. Geratu zen ebazpenarik gabe.Petriko eta Joanoten prokuradoreak errepikatzen du behin eta berriz haren bezeroak baztandarrak direla, Eluaten eta Bergaran bizi direla , haiek eta beraien gurasoak “izan dira eta dira bertako herriko semeak eta erresidenteak... Baztango lurrean ... eta Luat et Vergarako lekuetakoak...”(1) behin eta berriz errepikatzen baztandarren eskubidea dutela Baztango mendietaz baliatzeko “Baztango dermio eta... mendi guziak ... izan dira eta dira komunalak... biztanleak erabiltzeko...”(2), dio ere baztandarrek bezala zergak ordaintzen dituztela “nere bezeroek... eta beraien arbasoek... pagatu dituzte .. eta lagundu .. kargo guziekin eta errege petxa komunalekin...”(3), holaxen beti egin dutela eta 


akitzeko “haragitu” dizkieten urdeek ( bidenabar Joanotenak beltzak ziren eta Petrikorena beltza ere aitzineko ankak ezik ) 10 florin bana balio zituztela.
Eta akusatuek, salatuek, zer diote ?

Baietz, hori egin dutela aitortzen dute baino legearen barnean: zerrien jabeak “agotak” zirela-ta erraten dute. Hara, ”cristiano” hitza desagertu da,”zuzen” mintzatzen ari dira, “agotak” diote.

Eta horrez gain, ez zirela Baztango herritarrak, bizi ziren etxeak Jarola eta Bergarako jauregietakoak ziren, akura bat pagatzen.


Hemen ez da ahaztu behar Baztanen (eta Pirineotako haran aunitzetan) sasoi hartan etxea zen oinarrizko unitate politikoa: etxeak izena eta izana ematen zituen. Izana? Batzarretan parte hartzea eta komunala erabiltzea. Etxea ez zuena, ez zen.


Bertze hitzekin, agota hauek ez zuten etxea, horregatik ez zuten eskubidea/licencia zerriak mendira alatzera eramateko eta hortaz, legez, bahitu eta haragitu zituztela hiru urde horiek “ez dira izan ... ezta ez dira ere ... Baztango lurreko biztanleak...(4), Jarola eta Bergarako jauregitako maixterrak direla, “Petrico bizi den etxea .. Arola jaunarena da eta .. Joanotena... Bergarako jaunarena”(5) eta gehitzen du “ haietan bizi direla maizterrak bezala...”(6), are gehiago “pagatzen .. nolabaiteko... zerbitzio pertsonala... urteko sasoi eta egun seinalatu batzuetan (7), jauregiko morroiak.


Archivo general de Navarra


Hau da argumentua, agotak eta maixterrak dira. Eta afera “argitzeko” Baztango agoteen bizimodua “aldeko” argumentoa bezala erabiltzen du salatuen prokuradoreak. Honek dio nola Baztango jendeak ez duela tratoa haiekin, “herriko jendeak.. haiengandik bereizten da.. eta ez die hitz egiten, ez dute emankomunean deus izaten, ez dira ezta haiekin bizitzen..”(8), hori bai “ez iraintzeko edo haiendako gaizki errateko intentzioarekin baizik beren eskubidea defenditzeko ..”(9) zeren, berriz ere, izan dira eta dira agotak, txistronak, eta San Lazaroren ladre eta miseleak..(10) eta hortaz “ ez dituzte onartzen batzarretan ez biltzarretan”(11), zer ba? Zeren “agoten eritasuna arront kutsakorra et arriskugarria baita.. ”(12) eta horregatik “.. badituzte.. beraien bizitegiak.. bazterretan.. bertzeengandik urrun...”(13).

Baino hor ez da akitzen afera agoteekin, “.. ez zaie onartzen ... kristau garbiekin egotea.. ezta elizetan sartzea ere.. kontra, behartzen dituzte meza aditzea.. elizetako ateetan...”(14) Hori bai, oro sori, zila eta legala: “betiko ohitura da eta ordenantzetan jarria... jakina eta bete izan dena... hau da, edozein agotak.. izan dezala zerri bat eta bakarra...(15) eta etxe ondoan mantentzea mendira eraman gabe.

Pierres, Eneko eta Adamek egin dutena ”.. egokia eta zila izan zen... egin dutena Baztango juraduak bezala egin dute...Baztango biztanleen eskubidea eta jabegoa mantentzeko. ”(16).


Berez, auzi hau agote baztandar baten historia da: jauregi batendako maisterrak (Urtsua, Urtalkoa, Jarola edo Bergara) maister merkeak, berez etxeari/lurrari lotuak, orduko Baztanen “paperik-gabekoak”, ez dute baztandarren eskubideak, bizi bai, baina bazter batean, herrietik kanpo (Bozatena argiena) eta funtzione sozialetan, batez ere elizan, atetik kanpo edo elizeko ipurdian. Hori justifikatzeko, leiendak, “dolencia.. perpetua y muy contagiosa..”. Hortaz erraten du “miseles y ladres de San Lazaro”, hau da, lepra kutsatzen ahal zutela, hori erran nahi zuen “misele” edo “ladre de San Lazaro” orduko erdal Nafarroan.


Hortaz agoten auzoak jauregi baten inguruetan agertzen dira eta nolabait bertze jendengandik aparte: argiena Bozate , Urtsuaren ondoan baino herritik urrun. Jarolako kasuan,las casas... de los xptianos” denbora haietan herritik kanpo egonen zen/ziren. 
Baztandik kanpo
Baigorrin dugu Mitxelene, hango agoten auzoa, Etxauz gazteluaren ondoan eta herritik aparte zubia pasatu baino lehen. Gauza bera Bergararekin eta Baigorriko Lizerazurekin.


Mendeetan hala izan zen eta 1. Karlistada akitu artio beraien egoera laborala ez zen aldatuko, ordurartio izan ziren jauregitako maizter merkeak.
1849. urtean Bozate eta Aitzialdeko maixterrak izan zuten auzi bat beraien nagusiaren kontra, Señor Marques de Vallehermoso (alias Urtsua & Dutelka (Urtalkoa > Utalkoa > Dutalkoa > Dutelka)) eta galdu zuten: batek daki noiz adostua zuten akura segitu behar pagatzen baino nagusiaren landetara ez ziren gehiago gan behar lan egitera, andreak eta gizonak, ezta ehotu behar beraien gari/ogia Marquesaren errotan ere: bertze hitzekin, senar-emazteek , biek, lanera gan behar zuten.1850. urtean, Jarolako maizterrek akura bezala zituaren kintoa/bostena pagatzen zioten jauregiari, Andres Borda jaunari, eta urte horretan oñik/oraindik hiru egun astero egin behar zituzten lan jauregiarendako, “servidunbre personal en ciertos dias”. Hirurehun urte lehenago ez zen gutiago izanen...


Hala ere gure gizona, Petrico, ez zen ixildu eta berea defenditu zuen.Zerbait gehio Petrikorendako? Badakigu, (dokumentua ez dugu ikusi ), 1551. urtean erosi ziola etxea jauregiari 19 dukadoetan baino orubeak/lurrak segitzen zuela jauregikoa izaten. Etxea F. Idoateren historialariaren arabera Jarolaxarrea zen, gaur egun xutik dirauena.Dukado? Urrezko sos bat baino momentu horretan (± 1550) “moneda de cuenta”, ez zen erabiltzen eta haren ekibalentzia 11 zilarrezko erreal zen. Abile izan behar zen gure Petriko, jakinik urtero akura bezala 10 erreal eman behar zizkiola Jarolako nagusiari eta gauza izatea kopuru hori 20 aldiz haundiago pagatzea etxea erosteko... Nondik atera diru hori? Abilezia.
Bere grazia borobiltzeko, gaur egun Jarolaxarreak ate gainean bere armarria erakusten du arro arro, Baztangoa, “ni ere noblia nauzue, perlutak!” ( he,he, edo holako zerbait erraten).


Petrico de Luat, agota & baztandarra. In memoriam.Agote: etnologia eta historia. Auñamendi Eusko Entziklopedia”, artikulua, interneten.


Seroantropología e historia de los agotes.” Pilar Hors, interneten.


Documentos sobre agotes y grupos afines en Navarra” Florencio Idoate


Agoten in memoriam”, Marikita Tambourin.


Quitamiento de dote en razón de matrimonio. Valle de Baztan.”

Eulogio Zudaire Huarte, interneten.


Los agotes”, Mª Carmen Aguirre Delclaux


Los dos significados de la hidalguia universal, según el modelo baztanés”. J.M. Imizcoz, interneten.


Elizondo 14 de junio de 1533. Escritura censal de Martin Pérez de Jarola, señor del palacio de Jarola, contra Petrico de Luat, cubero, vecino de Elvetea; Notario Juan de Elizondo (1507-1545). APP.


«In Dey nomine. Amen. Seppan quantos esta present carta veran e oyran que yo Martin Perez de Jarola, señor de los palacios de Jarola, vezino del lugar o parroquia de Sancta Cruz de Luat, de la tierra de Vaztan. De mi cierta sciencia et saber libera et agradable voluntad do e otorgo e vengo de conoscido e de manifiesto que he dado e otorgado y por tenor desta presente carta do y otorgo a cens perpetuo a vos Petrico de Luat, xptiano y cubero, parrochiano de la dicha parrochia de Luat, que present estais y por delant, fijo y heredero de Johanicot de Lanz /Arizcun (1) bien assi xptiano y cubero, vuestro padre que fue, renovando el contrato certifico que el dicho vuestro padre tenia para vos y para Maria de Quissua, vuestra muger y para vuestra genolla y herederos dentre vos los dichos Petrico y Maria, aquellas casas llamadas de los xptianos, donde de present teneis vuestra havitacion y morada, con su huerta, pieça de tierra y mançanal, que al present teneis y posedeis que son situadas en la dicha parrochia de Luat, afrontadas de la una parte con el camino publico que pasa por delante la dicha casa, de la otra part con mançanal e tierras de monesterio de Nuestra Señora de Velate y de la tercera parte con tierras y mançanales del dicho mi palacio de Jarola, por el cens perpetuo de diez reales de moneda, contando por cada un real a quatro groses y cada un gros a dos sueldos carlines prietos, pagaderos cada un año y con las condiciones siguientes: que cada que vez el dicho Petrico de Luat, en vuestro tiempo y los otros sennores y posessores que seran enpues de vos en la dicha casa de los xptianos, quisiesedes o quisieren facer casamiento de alguna vuestra o su creatura y donacion de la dicha vuestra casa por mí a vos aora dada y otorgada por via de casamiento o otrament, vos el dicho Petrico, vuestra muger y los otros sennores que seran enpues de vos en la dicha casa, cada uno de vos en vuestro tiempo seades tenidos a hazer el dicho casamiento con boluntad, sabiduria e consentimiento de mí, el dicho Martin Perez de Jarola y de los señores que enpues de mi seran en el dicho palacio de Jarola. Assi bien que vosotros los dichos Petrico y Maria de Quissua vuestra muger y vuestros succesores, que serán sennores de la dicha casa enpues de vos, cada uno en vuestro tiempo, seades y sereys tenidos de yr a obrar y dreçar las cubas al dicho palacio de Jarola, seyendo del oficio y no podáis ni puedan ir a otra parte a obrar oviendo premia y necessidat en el dicho palacio de Jarola, seyendo requeridos, pagando vuestro justo loguero y alquiler, segund los otros vecinos de la tierra, como dicho es, seades y son tenidos de inbiar a las labores del dicho palacio de Jarola a escardar e a otras labores que podieren trebajar cada y cuando e siempre que fueredes e fueren requeridos, viviendo en !a dicha casa por las... del dicho palacio de Jarola.

Otrossi que vosotros los dichos Petrico y Maria de Quissua ni los otros sennores que enpues de vosotros poseran !a dicha casa non podais yr a moler vuestras ceberas a otra parte, sino al molino del dicho palacio de Jarola, pudiendo moler en aquel, asi bien que durante la vida de Maria, mujer... asi el dicho... como a la dicha Maria, su mujer, y vuestra hermana de vos el dicho Petrico, los acoxais en la dicha casa, tan solamente en vida de la dicha Maria y no mas.

E con esto que dicho es, vuestros, los dichos Perico de Luat y Maria, vuestra dicha mujer, vuestros herederos y sucesores, las dichas casa, huerta, pieça de tierra y mançanal hayades e posedezcades deste dia e hora, de oy en adelante en paz por todo tiempo del mundo, con todas sus entradas, sallidas, caminos pieça y maçanal de Jarola, en quolquiera manera pertenecientes , salvos, seguros e libres de mi y de los sennores que fueren en el dicho palacio, y de otra persona del mundo, per secula cuncta, asi como tiene de luengo, de amplo, de alto y debaxo, del cielo ata centro en los abismos, todo enteramente... para fazer en ellas vuestras propias, con dichas serbitudes y cens perpetuo de quarenta groses por cada anno e con las condiciones y modificaciones en esta present carta contenidas... para el dia e fiesta de Nabidat de cada anno... Testigos son testo... el venerable y discrepto don Juan Burges, rector del dicho lugar de Luat e Cristobal de Vergara, sennor del palacio de Asco, vecino de la dicha parroquia de Luat... Martin Periz de Jarola (rubricado). J. de Eliçondo, notario (rubricado)».

Notario, Juan de Elizondo. APP. (1507/1545)

 1. Historialari batek, F.Idoate, leitzen du ARIZCUN eta bertze batek, E.Zudaire, LANZ.

Nafarroako Errege Artxibo Nagusia/AGN: Proceso de 1540 signatura: ES/NA/AGN F146/117995.


Auziaren lenbiziko zortzi horriak dira. Auziak 64 orri ditu.

Transkripzioa:

 • Azpimarratua dagoena, irakurketa diskutigarria.

 • Hutsuneak: ezin gara gauza izan konprenitzeko hor paratzen zuena.

 • Lehenbiziko lau orriak, demanda. Hondar lauak, erantzuna.

 • partes = erran nahi du bezero/klientea.

  adversos = kontrarioak.

  alles = laburpen bat da, eta kontestuaren arabera argi eta garbi erran nahi du epailearen funtzionario laguntzaileak.

  dess = laburpen bat, kontestuan salatuak/akusatuak.

 • Sasoi haietan ortografia ez zagoen finkatua hortaz hotro/otro, han/an, Bergara/Vergara..

 • Baliteke ene irakurketa asmakizunez betea egotea baina ideia bat izateko, zinez, uste dut baliogarria dela.

 • Irakurketa errazteko “h” batzuk jarri ditugu kolore berdez. Gauza bera izenekin, maiuskularekin. Originalean denak letra ttikiaz: petrico, ez Petrico, vaztan, ez Vaztan.

 • Urdinez daudenak, euskarara itzuli duguna. Itzulpenak, eneak, laxo eta libreak.

(1. orria)

Ynº de Arizcun en nombre y como procurador de Petrico de

Luat vecino residente M dicho lugar de Luat e hijo natibo de aquel y de Joanot de Bergara vecino abitante M dicho lugar de Bergara y hijo natibo habitante del dicho lugar de Luat y de cada uno ygualytariamente dellos

el quanto dicho lugar de Luat es compresso en la dicha tierra

y balle de Vaztan e uno de los lugares conpresos y ynclusos en la dicha tierra de Vaztan en virtud del sobre dicho poder que por en ello tengo y pongo en demanda y pidimiento contra Pierres de Yrurita vecino de Yrurita y contra Eneco de Ayçanoa vezino de Ayçanoa y Adame de Aguerre vecino del lugar de Echayde y contra cada uno ygualytariamente

dellos pronta y ____te como de derecho mejor ofrece y

y ha su lugar y narrando a Vuestra Magestad y a los alles (funcionarios) de vuestra corte la _____ de mi dicha demanda y visto digo que los

dichos mis partes y cada uno y qualquiere de ellos (1) han

seydo y son fijos natibos y vecinos residentes de la dicha tierra de Vaztan y lugares de Luat y Vergara como de huso tenido dichos y es verificado y han tenido y tienen casas dellos sus casas de

su residencia y vibiendo en los dichos lugares de Luat y Vergara con sus mugeres y famillares a saber el dicho Petrico en el dicho lugar de Luat

y Johanot en el dicho lugar de Vergara con sus mugeres creaturas y famillia y (2) todos los terminos yermos y montes y las yerbas y aguas y pazto de aquellos ynclusos en la dicha tierra de Vaztan han seydo y son comunes para el gozamiento de los vecinos residentes de la dicha tierra de Vaztan con sus ganados de quoal quiere especie

(2. orria)

que sean dia y noche assi concejal como singularmente y tanto para los unos como para los otros y los dichos mis partes y cada uno dellos en su tiempo y sus padres y antepasados en tiempo suyo successivamente

los unos enpues de los otros han estado y estan

de los uno n.v. & && &&& y &.1.2.

y mas años a esta parte continos y de tiempo prescripto ynmemorial en _____ y por año e dia y a postremas y como vecinos residentes de la dicha tierra en usso costunbre y posession quieta y pacifica

de gozar las yerbas y aguas y pazto de los terminos de la dicha tierra de Vaztan, dia y noche con todos sus ganados granados y menudos

y puercos segun y como los otros vecinos de la dicha tierra de Vaztan y en todo el sobredicho con los dichos (3) mis partes en su tiempo y sus antepasados en el sujo como vecinos residentes de la dicha

tierra de Vaztan han pagado y paga y contribuydo y contribuye en todos los cargos y reales pechas concejales como cada qual de los hotros vecinos dentro de la dicha tierra de Vaztan y seyendo confuso dicho assi y teniendo los dichos mis partes cada uno y qualquiere dellos como tiene en la calidad y como vecinos residentes de la dicha tierra de Vaztan derecho de poder gozar las yerbas y aguas y pazto de los dichos terminos yermos y montes de la dicha tierra de Vaztan segun y como los hotros vecinos residentes gozan con todos sus ganados granados

menudos y puercos y debiendo assi gozar estando en tal possesion en esto en este presente año de mil quinientos y quoarenta trayendo las dichas

mis partes haziendo traer sus puercos

(3.orria)

en el gozamiento at. pazto de los dichos yermos terminos y montes

comunes de la dicha tierra de Vaztan y juntamente con los

puercos de los hotros vecinos de la dicha tierra y segun y como los hotros andaban un dia del mes de octubre del año passado deste dicho año venidos los dichos dess (demandados) a la enderera y montes donde los dichos puercos andaban en el gozamiento del pazto de aquel y de que

assi venidos los unos con fabor y ayuda de los hotros y los hotros de los hotros canerearon los dichos dess (demandados) un puerco propio del dicho Johanot de Vergara mi parte desedaño negro valiente diez florines

moneda y despues en hotro dia del mesmo mes y y en los mesmos montes y los mesmos dess (demandados) carnerearon hotro puerco propio del dicho Johanot de Vergara desedaño negro valiente assi vi e. otros diez florines de moneda y assi vi e. en el mesmo mes de octubre deste dicho año y los mesmos dess (demandados) y en los mesmos montes de Vaztan carnerearon otro puerco propio del dicho Petrico de Luat my parte

que hera desedaño negro ecepto los vrazos, assi vi e. valiente diez florines de moneda y se aprobecharon de aquellos contra toda justicia y razon y por via de hecho lo qoal luego que por los dichos dess (demandados) fue cometido los dichos mis partes y cada uno dellos de mas hallende de la estimacion de los dichos puercos ______ en sus ______ por grabe y atroz ynjuria , estimazion los dichos mis partes y cada uno dellos como al presente lo afirman la dicha ynjuria contra los dichos dess (demandados) en cada cient ducados de oro viejos y jurados a esta señal de la cruz que quissiera mas aber perdido de su propia hacienda los dichos dozientos ducados que ___dejar los de ganar en casso que los pudiera ganar que no haber seydo assi por lo suso hecho por los dichos dess (demandados) y por cada uno y qualquiere dellos y denigrados deshonrrados y diminuydos y en sus honrras fama y estado e las cosas sobre dichas ___ assi son ____y ____ y lo que en

(4. orria)

fecho asistelo de derecho dejando a la determinacion

de los alles (funcionarios) de una corte mayor me ofrezco probar

todo quanto me fuese menester sin mas ni hallende por ende en la mejor via forma y materia que de derecho y de fecho puedo y debo en todo lo modo ynplorando vuestro al _____ pido y suplico a Vuestra Magestad que por vuestra señoria disponga haya de condepnar y condepnejs a los dichos dess (demandados) y a cada uno y quoalquiere dellos en los sobredichos docientos ducados de oro viejos y a dar y pagar aquellos a mis dichas partes a saber a cada cien ducados realmente

y con efecto en emiendo y satisfaccion de la dicha ynjuria y mas los condepnes y por la mesma ____ en los sobredichos treinta florines de moneda y a dar y pagar aquellos a los dichos mis partes por previo y estimacion de los sobredichos sus tres puercos carnereados

salba vuestra tassacion y moderacion judicial y los costos pido y _____ y sobre todo pydo cumplimiento de justizia.

Otrossi pido juridentes e officio el qoal pa ello ymplora ____ como de derecho mejor haya lugar que por la mesma vuestra señoria dissponga los hayais de amparar y defender a los dicho mis partes y cada uno dellos en la sobredicha su possesion y en la calidad de vecinos residentes de la

dicha tierra de Vaztan vedando e ynhibiendo con alguna rezia pena a los dichos dess (demandados) y cada uno y quoalquiera dellos que no les hayan de mas prendar carnerear ni fuera echar a mis dichas partes sus ganados y puercos en el gozamiento de las yerbas y aguas y pazto de los

dichos terminos yermos y montes de Vaztan pues que tienen sus

vecindades y son vecinos della mas antes les dejen gozar

libremente segun y como los otros vecinos residentes de la dicha

tierra de Vaztan y sobre todo pide cumplimiento de justizia.

L.Eliçalde


Contestaron

(5. orria)

Ynº Burges de Elizondo procurador de Pierres de Yrurita, jurado y vecino del lugar de Yrurita y Eneco de Ayçano vecino y jurado del lugar de

Ayçanoa y de Adame de Aguerre vecino y jurado del lugar de Echayde

Respondiendo a la demanda puesta contra los dichos mis partes por Petrico de Luat residente en el lugar de Luat y de Joanot de Bergara habi-

tante en el lugar de Vergara y vecino de Arizcun su ___ procurador en razon de ciertas pretensas injurias y ____ carneramientos de tres puercos y entretenimiento del gozo y pazto de los terrenos y montes de Baztan segunt que ello y otras cosas mas a largo parecen por la dicha demanda a que en lo negativo me refiero y abrenido aqui su tenor por repetido digo que no ha lugar ni procede de derecho lo pidido por los demandantes por lo que en derecho y justizia confiere y por lo siguiente lo uno porque no esta puesta porque bastante en tiempo ni en forma debida y es la dicha demanda confusa incierta y general y no concluyente y cumulan en si diversos remedio y contrarios que en si no se compadece en un mismo libello y son ynpertinentes y tales que debe por razon dello ser repellido deste ynicio del dicho procedimiento como por el tenor del ___claro se colige los otros porque en caso que lo sobredicho no hobiesse

lugar como lo a .....pro apartandome dello mal de gusto por derecho debo

la relacion de los dichos por ser contrarias no es verdadera y aquella niego en todo lo _____a mis partes prejudiciables y lo faborable acepto por confessado y lo hotro porque los dichos demandantes ni alguno de ellos (4) no han seydo en tiempo alguno ni son vecinos residentes de la tierra y valle de Vaztan y lugares de Luat y Vergara y mucho menos han tenido ni tienen casa ni vecindades propias en los dicho lugares y balle y si algunas casas tienen ahi para su bibienda seria y es atributo y no suyas propias sino de otras terceras personas porque (5)la casa do bibe y mora el dicho Petrico de Luat es propia del señor de Jarola y la casa do bibe el dicho Johanot de Bergara es del señor de Bergara y tienen

los adversos las dichas casas y (6) biben en ellas como caseros y tributarios de los dicho señores de Jarola y Vergara (7) pagandolos por ello cierto tributo servidunbre personal en ciertos dias y tiempos del año y no han tenido ni tienen los addersos derecho alguno de vecindad ni son tenidos ni admytidos

(6. orria)

por vecinos de los dichos lugares y valle de Vaztan antes todos(8) los vecinos de dicho valle assi en general como en particular se han apartado y apartan de la conbersacion comunidad y vibienda de los dichos adversos por razon que los dichos partes contrarias y cada uno dellos hablando verdad y (9) no con animo ni intencion de los injuriar ni difamar sino en defension del derecho de mis partes

(10) han seydo y son agotes xistrones miseles y ladres de San Lazaro por tales tenidos nombrados y comunmente reputados en voz y fama publica y comun dezir de todos los vecinos de dicho valle y por ser conversacion y comunidad de los dichos adversos y agotes muy

peligrosa y dañosa a los vecinos de dicho valle no son los adversos admitidos (11) ni los admiten en los concejos y ayuntamientos de los lugares y valle de Vaztan antes por ser como (12) es la dolencia de los dichos agotes y xistrones muy peligrosa y contagiosa a los que con ellos conversan han estado y estan los dichos adversos apartados

de la vibienda vecindad y conversacion de los otros vecinos del dicho valle y (13) tienen sus residencias y habitaciones en lugares lejos y apartados de las casas y lugares donde biben los dichos mis partes y los hotros vecinos del dicho valle y a causa del dicho peligro y dolencia contagiosa que los adversos tienen (14) no los admiten en la dicha tierra de Vaztan y lugares della a que se junten con los vecinos y cristianos limpios del dicho valle ni que entren dentro en la yglesia e iglesias con ellos antes les hazen hoyr la misa y divinos oficios en la puerta de las yglesias a la parte de fuera ni les confiesen ni dejan a los adversos ni a hotros agotes residir franguar ni hacer casas dentro de los lugares de dicho valle sino lejos y apartadamente de aquellos por el temor de la dicha dolencia contagiosa y por una vez que uno de los dichos agotes yntentó de lavrar una casa en el lugar de Eliçondo que es en el dicho valle junto a una heredad y mançanal de Ynº Burges vecino que fue del dicho

lugar recorrieron los jurados y vecinos aquel a vuestros alles (funcionarios) corte y no consentiessen al dicho agote labrar la dicha casa por las razones sobredichas y assi los dichos alles (funcionaios) lo mandaron por su suia definitiba passo en cosa juzgada // lo hotro porque en el dicho valle ha hobido y (15) costunbre inmemorial y esta asentado por hordenança

(7. orria)

obserbada y guardada en la dicha tierra que ningun agote que biba en ella pueda tener ni tenga mas de una sola puerca ho puerco y aquel tal lo crie el agote en la casa do bibiere y bibe y que no lo pueda echar al pazto comun con los otros puercos del dicho valle ni en hotra manera sino con especial y expresa licencia de los alles (funcionarios) o jurados del dicho valle so pena ser carnereados y fueran echados los puercos de los tales agotes de los terminos y montes del dicho valle y assi ello sea obserbado y guardado se obserba y guarda en el dicho valle y lugares de Vaztan de tienpo inmemorial aco_____ y paceficamente enchaz y en paz

de los dichos adversos y de los otros agotes que han bibido y biben en la dicha tierra y en caso que por alguna vez se hallase haber traido algun agote en el pazto de dicho valle algun puerco o puercos sin la dicha licencia lo qual se niega habria seydo y seria de noche e a escondidas y clandestinamente sin sabiduria y tolerancia de los dichos alles y jurados // lo hotro porque dado caso que los dichos mis partes hobiessen hecho a los adversos los aftos tres carneramientos de los tres puercos do te mis en su pidimiento habria seydo y (16) seria justa y licitamente

como jurados y oficiales que han seydo y son en este presente año en la dicha tierra de Vaztan en conserbacion de la dicha costunbre y hordenança antigua por haber contravenido a dicha querella los dichos adversos y echado puercos al pazto en los montes de dicho valle sin licencia de los dichos alles(funcionarios) y jurados debiendo criar

aquellos los dichos adversos por derecho de las casas do biben y no hechar los de su propia autoridad sin la dicha licencia al dicho pazto como sta dicho y assi loque mis partes sobrello hizieron fue en conserbacion del derecho y possesion de los vecinos y concejo de dicho

valle como oficiales y jurados sobredichos juridicamente sin haber excedido en cosa alguna ni haber hecho la pretensa injuria en ello a los adversos ni fue tal el animo e yntencion de mis partes y assi no ha lugar la estimacion de la ofta injuria allegada por los adversos ni se pueden ellos tener pon ynjuriados por haber usado mis partes de su derecho y passesion como oficiales sobredichos porque la execucion de la justicia a nadie haze injuria y mucho menos ha lugar a que los adversos piden ser entretenidos en la calidad de vecinos residentes de dicha tierra en la que ellos dicen posession y gozamiento de las yerbas aguas y pazto de

los montes y terminos del dicho valle porque pues ellos con esta dicho son agotes y no

(8. orria)

vecinos de la dicha tierra de Vaztan ni tienen vecindad ni casas propias en

aquelle sino a alquiler y tributo con esta dicho y mucho menos por la que ellos dicen possesion no ha lugar el dicho pidimiento porque entretenimiento y anparo de possesion presupone negativamente possesion precedentes y do aquella no preceden y la ha hobido como lo es en este caso no se puede pidir el afto entre entretenimiento de possesion // lo hotro porque el dicho costunbre y ordenança antigua de dicho valle sobre la vibienda y abitacion aquilatada de los dichos agotes a seydo y es muy justa y juridica conforme a derecho dibino y humano y al fuero deste reyno por el gran peligro que hay y puede haber en la conbersacion y comunicacion de los dichos agotes cuya dolencia es perpetua y muy con-

-tagiosa como mas a largo sin_____ fuere entiendo allegarlo en el segundo escripto de esta causa y lo mismo esta hordenado por fuero de este reyno que los ganados enfermos y contagiosos esten apartados de los ganados sanos y se les de por si yerba y paztura apartados porque no dañen ni contaminen a los ganados sanos y pues esto se guarda y manda en los ganados animales brutos mucho mejor ha lugar y se debe guardar entre los hombres y animales racionales donde corre si hay mayor peligro y no pueden ni deben por ello los adversos tenerse por injuriados // lo hotro que los dichos tres puercos no balian los que los adversos dizen trenta florines sino quando mucho diez ho doze florines y aunque balieran

no son a cargo de mis partes por lo que esta dicho // porque pido y suplico a V. Mag que por su licencia definitiba de por libres quitos y absueltos a los dicho mis partes de todo los contenido en el dicho pidimiento ponyendo sobrello perpetuo silencio a los dichos partes contrarias

y condenadolos en todas las cosas hechas y hacederas en esta causa _______ y en lo negativo el real officio de Vuestra Magestad imploro y pido justicia y _____ los y ______ ______ ______.

anno mill quinientos y quarenta a _____ de dez. Pamplona en corte en juyzio.

Atondo.

....................................................................................................................................       Uraren gainean, bakea eta osasuna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario