martes, 21 de junio de 2022

Makiak Baztanen ( 1944... )

 

Makiak Baztanen


Bigarren Gerra Mundiala akitzekotan zagoelarik, 1944, Frantziako Hegoaldean

bildu ziren ainbertze “maquisards” espainiar alemaniarren kontra borrokatu

zirenak. Haien artean, batez ere komunistak zirenak, beren buruzagien

(Carrillo, Ibarruri..) aginduak segitzen Espainia alderat saiatu ziren pasatzen

Francoren kontra gerra/gerrila egiteko. Eta hauei “makiak” deitu zieten.


Maquisards = Maquis = Makiak


Beraien aktibitatea haundiena 1944 eta

 1947 tartean izan zen. Penintsulara

pasatzeko Nafarroako Mendialdea

 zeharkatzen zuten baino kuriosoa,

 normalki Baztan alde batera uzten ,

 nahiago zuten Orreagatik edo

 Erronkaritik Iruñera  iragan Espainian

 infiltratzeko eta gauza bera Bera

 aldetik Donostira edo Bilbora gateko

 eta hortik Espainiako barnekaldera.


Hala ere , eta bidenabar, gure dermioetan ibiliak izan ziren eta segidoan

kontatzen duguna Baztango bi testimonio xume dira, bat Iruritakoa eta

bertzea Erratzukoa eta biek kointzidentzia bera dute: ebasketa eta 

hil baten ixtorioa.


Iruritakoa Juan Frommknecht-ek bere liburuan “Historias del contrabando en

Baztán” 23/27. orrietan kontatzen duena eta guk euskeratu duguna:


Gerra Mundialaren ondoren mendi hauetan (Kintoan) makiak baziren. Eta

guretako, kontrabandistendako, arazoa zen. Normalki ez zuten molestatzen.

Gaten ziren beren kartutxerekin eta metrailetekin mendiz mendi, eskatzen

zuten jateko eta galdegiten zuten ea nola pasa Frantziara ( ihesian zirelarik

bertzenaz Espainiarat) . Guretako konpromisio haundia zen zeren politikarekin

nahastua zagoen zernahi arrisku bat baitzen : Franco sasoina zen.

Gainera sartzen balime ziren borda batean ahal zuten guzia hartzen zuten.

Behin sartu ziren borda batean, errekaren buruan, gizonak lotu eta andreak

sartu kuarto batean. Han denbora eman zuten eta diru guzia kendu zieten baita

hango gaizoek susto ederra hartu zuten ere.


1940 hamarkadan noizen behinka topatzen ziren kontrabandistak eta makiak ,

hondar hauek normalki erdi-galduak eta gaizki janak. Gehienetan Frantziara

pasa nahi eta Kintotik edo Erdiztik saiatzen ziren iragaten.

Baino ez ziren bakarrak handik ibiltzen zirenak, Espainiako Armada baita

Guardia Zibilak ere han zeuden makien esperoan.

Doikebe, Dendarietako Bordaren gainekoaldean hortan, hala kontatzen dute

Iruritan, gau batez maki bat atzeman zuten, Alto! errana zioten , kasurik ez ,

soldaduek tiro egin eta makia akabatu hantxen berean. Haren izena ez zuten

jakin eta behor baten gainean Elizondora eraman zuten. Gizona hil zuten leku

ondoan norbaitek gurutze bat markatu zuen hango arbol batean.


Erratzuko kontua, Kaxtonek (Pedro Recarte) kontatua:


Oiararen bordan (Oiarako Borda) gizon bat hil zuten guardiek.

Gu eskolan aritzen ginelarik hor baitzen Koldo denda (Altxua) eta han bazen

kuadra bat. Iratzen gainean han ikusi nuen hila eta erraten zuten jendek gizon

hure hil gabe hartu behar zutela baina bera ere armatua omen zagoen, bai,

berak ere tiroak bota omen zituen.


                    1946 Otsailak 2. LarunbataNi mutil koxkorra baitnitzen orduan. Pasa zen hor , Beñaten bordan-ta, zona hartan .

Hemen (Kaxtonen Borda) bazen orduan soldaduak errautsen,

baita hor barrakonetan eta Erratzun, igual bazen bi mile soldado eta ibiltzen

ziren bordetan, etortzen ziren ilunabarrenean , patrulla, eskatuko zuten igual

behitegia edo iratze, leku pixket, kuadran, jartzen zen el zentinel bordaren

gibelekoaldean: guardia eginen zuen soldaduak, guardiak errelebatu behar dira

eta bertze soldadoak iratzean, hekekin sarjentua. Ez egunero. Eta Bernaten

bordaren inguruan ibiltzen ziren patrullan .


1º Barracon

Orduan makien denbora zen eta Bernaten borda (Bernateneko Borda),

hor, badakizu non den? Mortaleko errekan , hortik goiti...

Atsean Beñatek berak ( Ponciano Eliceche) , zezena-ta bila, behia herrira gan

zuen. Ilunabarrenean, iluntzean zen , horren amatxi/ama, Ixabel, bizi behar

zen, emazte Filomena eta besoetan Ameriketan bizi dena , Ana Mari, haur

ttikia, besoetan, igual urte edo urte t'erdikoa.

Ta etorri ziren ilunebarrenean, emaztea atera atera , zazpi zortzi

gizon-ta, uste zuen andreak izanen zirela soldaduak :

¿ Donde van? ¿Arriba o abajo ?”

Ni p'arriba ni p'abajo. Aquí venimos. Ematen-diguzu diru guzie !”, metralleta

iap ! petxora. Andrea izitua eta sosak zuzten pixket ebatsi, gero amatxiri ,

haiek zuzten haren kuartoan kutxak-ta han izanen zuzten sosak , baino ez

zuzten arpatu. Ikusi zuzten sosak hartu zuzten .


Eta han goitiago dago Otanartea (Otanarteko Borda) , ordutik erdibotaia,

Donostiako batek konpondua...

Omen ziren zortzi, hiru aurpegi tapatua, denak armatuak

eta “Elizetxe”, Jesus (Elizetxeko Borda), hura aritzen zen kontrabandoan eta

hure eldu zen kontrabandotik, doike mugara-edo gan zituen paketeak-ta. ,

Makiek hartu zuten goiti hartan eta erran zioten : “Cuerpo a tierra, que te

quemamos aquí, ven aquí con nosotros” , eta makiek Otanarteara gan zuten.Han bertze familia, eta atera-ta, han baziren bi arreba, bi anai eta

denak bordan bakarrik zeren heken ama , Faustina, astoarekin etorria baitzen

beheiti egurrekin saltzeko eta bidenabar puske eske herrira .

Gero makiek Otanarteko hango jende dena lotu baita Elizetxe ere, denak

zuzten lotu . Gero etorri zen heken ama, astoarekin goiti

puskeekin eta harritu zen etxean holako manera ikusi zuelarik Elizetxe

kanpokoan eta erran zion Elizetxeri : “Nondik heldu izuk jende klase hok?”

Eta Elizetxek : “Hok ez tuk nik ekarri, hok ekarri naute hunat” eta

andre hure erotu.

Hori orain dela... (1946...) ni oroitzen naiz 60 urte pasa izan behar zen , 

ni 10 urte denbora hartan.

Ebatsi zutena lehenengo diruan sei mile duro (30.000 pezta) .

Eta eman zuten desafioa makiek hango jendei laster baziren eta mugitzen

baziren erreko zuztela , iziarazteko. Eta gero gan ziren makiak, goiti-ta .

Hango neska bat, lotua, atsikika libratu zen eta bi aizpak gan ziren haien

gibeletik. Arrasto ez zuten harpatu baino Baigorriraino gan ziren .

Eta hori pazatu zen.


Hola gertatu zen ixtorioa eta soldaduak bazekiten bai ez zela

dena oihana eta sekulako soldadu izan baitzen, bai , baino ez zuten bijiletu 

egun hartan . Ez ziren egunero soldaduak gaten .

Ziren zortzi , hiru aurpegi tapatua. Eketarik Beñatek erraten zuen , ezagunak

izanen zirela nolabaitez , eta hortaz tapatua aurpegia. Igual. Sospetxa egiten

zien, baino sospetxak ez du deus egiten.


Kaxtonen Borda


  Gu mutiko koxkorrak ginelarik

 gure ama zenak erraten zakun:

  “Etxi atea ongi, bertzenaz

  makiak etorriko dira ! ”

Hemen gehitzen ahal dugu Begoñak ( Iraborroakoa) dioena bere amatxi

Ixabelek ( Bernateko Bordakoa) kontatua : “... nabala paratu ziotela bere

izoari bularrean eta errana ziotela ez balime zien dirua ematen hilko zutela...”.


**************************************************************

Datarena Mikel Rodriguez-en “Maquis, la guerrilla vasca 1938/1962” liburuan agertzen da 187. orrian.

*******************************************************************


Teman interesatuak :

  • Mikel Rodriguez-en “Maquis, la guerrilla vasca 1938/1962” (Liburutegi publikoetan)

  • Pello San Millan-en : “Baztango Haizegoa : Makiak ez...” (Interneten)

  • "Makiak" YouTube/Hamaika Telebista

  • "Makiak Nafarroan" YouTube/Xaloa Telebista

sábado, 5 de febrero de 2022

Brujas de Baztan - 1611 : Preámbulo - Leon de Aranibar

Transcripción de una carta enviada por el Abad del Monasterio de Urdax y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, León de Aranibar, a los señores Inquisidores en Logroño.


El documento aparece en el portal de PARES.Archivos españoles de internet.

Modo de acceso: Escribir

Busqueda avanzada.Pares.Archivos españoles

En el apartado búsqueda/research escribir :Procesos de fe de brujas.

Aparece una imagen reducida de algo escrito que no se aprecia . Clicar encima de ella. Aparece encima de la imagen : Nº___ Ir.

Introducir el número de la imagen  y clicar.

 •    imagen 171 , número de la imagen original.

 • Se adapta la grafía a la actual en castellano, lo mismo en vasco. 

 • Los nombres propios se transcriben tal como aparecen en el texto, en todas sus variantes,  con mayúscula inicial y sin tilde.

 • Las palabras en color verde , indican que no se ha sabido descifrar o se duda de lo que allí aparece.

 • Las palabras en rojo, palabras en vasco o con aire vasco, en especial aquerlarre = akerlarre .

 • Se mantienen las palabras en su forma original, "sic".

 • Se ha procurado desarrollar todas las abreviaturas.

  Para entender el sentido de la carta que sigue, el abad de Urdax, León de Aranibar, tras haber sido nombrado Comisario de la Inquisición  informa de sus actividades  y forma de pensar al inicio de la cacería de brujas en Baztan ( y zona del Bidasoa), de la que las revocaciones que hemos transcripto en las entradas anteriores es una muestra de su eficacia.


imagen 171


Recibida en 4 de febrero de 1611

del comisario de Urdax


Luego que recibí la de V.Sa de 8 de éste, hice la diligencia que por ella

se me mandó en lo de las dos mujeres de Santestevan y luego me

ocupé en la información de la genealogía del Rector que la remito

con ésta a V.Sa. y van presas las susodichas dos mujeres con

harto sentimiento de los otros lugares de la comarca en ver que se

llevan esas dos dejando en cada lugar tantas que hacen mucho

mayor daño y cada noche llevan las creaturas a los akerlarres.

Es tan grande el enojo y alteración que causa en la comunidad esto

de llevar los niños que los propios lugares se han dado a hacer

prisiones sin orden en las personas que hacen el daño de llevar los

niños y habiéndoles ido yo a la mano en esto, algunos se han des-

-compuesto conmigo diciéndome que qué cosa es que ellos y su justicia

no pueda prender a los brujos y brujas que les llevan los hijos

a su secta y les hacen renegar de Dios y los azotan y maltra-

-tan, constando esta bellaquería tan públicamente y continuando

estos pérfidos en ella. Y habiéndoles dichos el poco remedio que de las

prisiones se ve pues no obstante que están presas llevan a los

niños, responden que es bien que padezcan y que tienen experiencia

que estando presas solo llevan a los niños que antes embrujaron

y no a los que están por inficionarse y que para que no hagan más

daño del que han hecho es bien que estén presas. El trabajo es grande

y el alboroto y confusión del vulgo también y no alcanzo yo como

se puede acertar y certifico a V.Sa que yo no oso salir de casa por

no oir los llantos, sentimientos y quejas de la gente popular

aunque estando en casa me dan harta pesadumbre porque con

imagen 172

la merced que V.Sa me hizo , piensan que yo tengo más autoridad de la

y jurisdicción de la que tengo. Plegue a la majestad divina veamos aquí

a una persona de V.Sa tan deseada por mí y tan importante

para la quietud de estas tierras y salvación de las almas.

Con ésta envío a V.Sa la información de respecto de los brujos

de los brujos del lugar de Arrayoz donde entre otras la más tes-

-tificada por bruja y la que ha llevado más niños es Graciana de

Barrenechea, la más pérfida y pertinaz que he visto en mi vida. Ella

anduvo varia unas veces confesando algo, más por cumplimiento que por

el remedio de su alma y luego negando cuanto había dicho. Un día

parece que estuvo muy contrita con la persuasión de su propia hija

y yerno y públicamente vino a confesar que era bruja muy famosa

y pidió perdón a su propia hija y al yerno por haberles embru-

-jado cuatro o cinco hijos, los cuales todos son ahora confitentes

y ella fue causa con sus buenas persuasiones para que una de sus

nietas llamada Chipitoa, moza por casar, confesase esta complici-

-dad y hizo también que Catalin de Unidearena , hermana de la dicha Graciana, 

lo confesase que ambas estaban pertinacísimas y

a cabo de tres o cuatro días que sucedió esto, pudo tanto el Diablo

con la dicha Graciana que (por consejo de Beatriz, mujer de Gaston el

cantero según se sospecha) vino a negar cuanto había confesado

y decir que ella nunca había sido bruja ni sabía nada de aquel

trato y que todo cuanto confesó fue mentira y que ofendió gravemente

a Dios en ello. Y como ésta era la que hizo los mayores daños

fue tanta la alteración de los del lugar y de los padres de muchos

niños inficcionados por ella que la prendieron sin orden y la ataron

en una casa a un poste por los brazos exhortándola que confesase

la verdad y no hubo remedio con ella. Dejáronla sola en la

forma que digo y a cabo de un cuarto de hora que volvieron a

reconocerla la hallaron sin sentido y la soltaron por muerta

y despacharon un hombre para saber de mí si la enterrarían

en sagrado porque muchos de ellos la querían echar al rio. En

este medio, hombres y mujeres que con candelas encendidas estaban

en guarda de ella vieron que la susodicha abrió los ojos y comenzó

a mirar a todos los circunstantes y esto sería a cabo de media hora

imagen 173

después que la dejaron por muerta. Luego llegó la gritería de las mujeres

a que dijese el bendito nombre de Jesus pero nunca dijo sino “mu”

y aunque la querían dar una candela bendita en las manos no la abrió

para asir de ella y juzgan que muy bien pudiera. Finalmente ella expiró

luego y estando en la agonía, una muchacha confitente que estaba

presente dió gritos diciendo que veía un hombre negro junto a ella,

lo que no veía otro ninguno de los que allí estaban y por la infor-

-mación consta lo que los brujos hacen en su sepultura donde

ellas está enterrada.

También va la información de Ybargoyara, donde son los lugares

de Donamaria y Gaztelu , donde he dejado muchos niños confiten-

-tes de más de los que van en la información en que va muy tes-

-tificado Miguelcho de Micheltorena, no solo por los confitentes

de la información pero por otros muchos. He hecho con él cuanto

he podido con buenas palabras pero está tan entregado al Demonio

que medio confesando su delicto me dijo que él no esperaba

remedio. Hice lo que pude para que confesase en la misericordia de Dios y

ofreciéndole la de V.Sa pero todo fue trabajo perdido

y hará mucho daño con llevar niños. También los llevan dos

viejas que son Magdalen Moxa y la de Enecorena de Gaz-

-telu y algunos otros.

Va también información de Oronoz y otros papeles. En la

villa de Legassa tengo comenzado aunque hasta ahora poco se

descubre. Lo de Eliçondo va muy bueno con testificaciones

y confesiones de personas mayores y remitiré por esto a

V.Sa todo lo que aquí queda que espero se descubrirá más dentro de

pocos días. No hay rincón donde no haya mucho en qué

entender que parece imposible poderse acabar esto en mil

años.

En las deposiciones que voy asentando dejo de especificar muchos

niños por huir prolijidad y parecerme que ahora no hacen

al caso porque son muy públicos y muchos y cada día se van des-

-cubriendo con mucha publicidad y en cada lugar se podrá to-

-mar un rolde de ellos para reconciliarlos para lo que V.Sa

fuere servido.


imagen 174


Algunas confesiones de personas de mucha edad y que muchos

años han sido brujos, van cortas pero no es por falta de

hacelles preguntas porque voy preguntando por las circunstancias y

particularidades que hasta ahora se sabe que hacen en los aker-

-larres, pero responden que no lo saben y es que no vienen

contritos ni con dolor alguno sino por cumplir con la justicia

temporal y por miedo de ella y a que públicamente se veen testi-

-ficados y por esta razón en muy pocos hay enmienda y luego

vuelven a sus maldades y no dicen la mitad de lo que saben.


Elizondo

En Eliçondo ha suscedido los días pasados otra muerte desas-

-trada de una vieja famosísima bruja que llevaba los niños

del lugar. Hiciéronse con ella todas las diligencias posibles para

que lo confesase y siempre anduvo varia, un día confesa-

-ba algo y otro día lo negaba todo y no había remedio de

confesar ningún cómplice. En este estado murió la des-

-venturada y hallándose presente a su muerte una muchacha

confitente dijo que veía a un cabrón que la mordía por las

quijadas a la susodicha.

También va lo poco que se ha hecho en Legassa de donde

me han dado aviso que los del lugar prendieron de hecho

a ciertas mujeres y entre ellas a la mujer de Eneco de

Eliçamendi y que teniéndola en los cepos la han apedreado

los padres de los niños inficcionados por ella y está muy

mala.


Erratzu

La noche pasada han ahogado una niña las brujas en

el lugar de Erratzu sin dejalle parte sana en todo el cuer-

-po . Hubo por este respecto alteración en el lugar y de

hecho han echado en prisiones a tres o cuatro mujeres

de las que los niños dicen que los llevan a los akerlarres.

Los pueblos se van alborotando y no sé que reme-

-dio se tenga esto.


imagen 175


Los jueces del Parlamento de Burdeos que este año les ha cabido ser

del Crimen, proceden en lo de los brujos por un extremo muy grande

en respecto de los jueces del año pasado, porque como no haya actos posi-

-tivos y exteriores no les hacen cargo ni admiten testificaciones y

han dado libertad a muchos de los que antes estaban presos . Ha de

causar esto mucho mal en esta tierra de Francia.

En algunos de esta pérfida gente he visto una cosa de admiración y es

que dicen sus culpas en sus confesiones espontáneas al parecer

mucha llaneza y verdad y llegando a los cómplices se cierran de

tal manera que dicen que nunca han conocido a persona de las que andan

en los akerlarres por que todas andan cubiertos y disfrazados, lo cual es

imposible siendo ellos de edad de más de cincuenta años y confesando

que han continuado a los akerlarres por tiempo de más de veinte años.

Algunas confesiones de los susodichos tengo por asentar, esperando

que las hagan enteramente y los voy exhortando para ello.

Los curas tienen un trabajo muy grande con las brujas muy públi-

-cas y que están en la negativa, las cuales con atrevimiento y desvergüenza

hacen instancia que las oigan de confesión y las comulguen en las

festividades de Nuestra Señora y otras fiestas principales y admitirlas

a esto causa muy grande escándalo siendo ellas públicamente testifi-

-cadas que son brujas y que llevan los niños a los akerlarres y es descon-

-suelo para los que son confitentes ver que ellos están excluidos de los

sacramentos y que los negativos se admiten y cuando llegare la Pascua

causará esto mayor cuidado. Suplico a V.Sa se sirva de acudir a remedio

de esto.

                En el margen         Que en todo acto se le

                                            remite a la Inquisición

                                            que hagan lo que les pa-

                                           -reciere

Yo siento que hay algunas personas de respecto en esta complicidad que están

con deseo de su remedio y que V.Sa usando de su acostumbrada misericordia

les haga merced de reconciliarlos en secreto haciendo ellos su confesión es-

-pontánea, pero ningún obstáculo les pone el Demonio tan grande para

salir de sus manos y volverse a Dios como es la vergüenza y velamen

de ir en persona a ese Santo Tribunal y que acá sea público su viaje

y el fin de él, lo cual en ninguna manera se puede hacer sin esta publicidad.

Suplico a V.Sa se sirva de mirar en ello y mandarme avisar si esta merced

se les podrá hacer a los susodichos y haciendo su confesión espontánea ante mí, 

que con esto tengo por cierto vendrán

imagen 176

        en el margen          que dejen hacer su trabajo

                                           a las justicias seglares

                                          y eclesiásticas

a hacer sus confesiones espontáneas muy enteras y que por este camino

se salvarán muchas almas y habrá mayores testificaciones contra los

pertinaces que están en la negativa que hay muchos de ellos y en particular en

este momento estando yo escribiendo ésta, se han alborotado en este lugar

de Eliçondo contra una bruja que siete niños dicen públicamente que ella los

lleva a los akerlarres y la han puesto en prisiones y yo no les he ido a la

mano en esto por ver que los que están sentidos se aquietan un poco con esto y 

cesan mayores inconvenientes que los que pueden resultar de las prisiones.

En todos estos lugares de esta comarca estas cosas de la propia

manera y no se puede creer lo que pasa sino es viéndolo con los ojos.

Después que en Santestevan hice la diligencia que V.Sa me mandó ha habido

confesiones espontáneas de las presas y de otras que estaban sueltas

las cuales van allá a pedir a V.Sa las haga merced de reconciliar y a la relación 

que el Rector hará a V.Sa me remito en lo que allí ha

pasado.

También envio a V.Sa en este pliego la información de la genealogía

vida y costumbres del dicho Rector que es muy honrado y de muchas

partes para servir a V.Sa en oficio de comisario. Guarde Dios a V.Sa

muchos años con el acrecentimiento de todo bien que V.Sa merece y yo ca-

-pellán y siervo de V.Sa deseo. Fray Leon đAranibar


De Eliçondo a 29

de Enero 1611jueves, 20 de enero de 2022

Brujas de Baztan - 1611- Elbete -Irurita - Lekaroz : Revocantes

Transcripción de diferentes procesos de revocantes de brujería de Elbete, Irurita, Lekaroz/Baztan.


Los documentos aparecen en el portal de PARES.Archivos españoles de internet.

Modo de acceso: Escribir

Busqueda avanzada.Pares.Archivos españoles

En el apartado búsqueda/research escribir :Procesos de fe de brujas.

Aparece una imagen reducida de algo escrito que no se aprecia . Clicar encima de ella. Aparece encima de la imagen : Nº___ Ir.

Introducir el número de la imagen deseada y clicar.


 •  p.ex   imagen 621 , número de la imagen original.

 • Se adapta la grafía a la actual en castellano, p.ex. abisto = ha visto, lo mismo en vasco, p.ex. Aquervera. = Aker behera.

 • Los nombres propios se transcriben tal como aparecen en el texto, en todas sus variantes, p. ex.  Baraçeondoa, Varaçaondoa, Baratçaondoa... con mayúscula inicial y sin tilde, p.ex. maria = Maria.

 • Las palabras en color verde o interrogaciones, indican que no se ha sabido descifrar lo que allí aparece.

 • Respecto a la palabra "chipi" (chiquit@ en castellano) entendemos que originariamente es un apodo cariñoso, actualmente "ttipi" en Baztan, pero hay momentos que parece tener entidad de nombre propio. Al no saber como actuar, lo transcribimos tal como aparece en el texto: chipi.

 • Las palabras en rojo, palabras en vasco o con aire vasco, motes y en especial aquerlarre = akerlarre , palabra que se alterna repetídamente con la variante castellana “aquelarre”.

 • Se mantienen las palabras en su forma original, "sic", p. ex. SanCta, conoScido, cIrimonia, aGora...

 • Se ha procurado desarrollar todas las abreviaturas,

  p. ex. dcho = dichocomiss comisario. Mª=Maria

 • Se han desarrollado las contracciones de “de”. p.ex. desta = de ésta, dellos = de ellos, del. = de él.

 • Se recuerda que en MariPEREZ , PedroSANZ o MariMARTIN, dichos Perez, Sanz o Martin son nombres, no apellidos.

 • Vocabulario peculiar:

  confitente = confeso, que admite ser bruj@

  fuesa = fosa, sepultura

  monja/beata = serora, sacristana

  Justicia = alcalde del pueblo, no de Baztan

  Jurados = kargodunes, “ayudantes” del alcalde

  retratar = retraCtar

  familiar = que trabaja para la Inquisición

 • edito = edicto

 • Se debe tener en cuenta para entender lo que estaba ocurriendo que TODO lo que dicen los autoinculpad@s en la primera parte es FALSO  y solo es VERDAD LA REVOCACION, teniendo a su vez en cuenta que siendo todos los acusados aparentemente monolingües vascongados, ya que siempre que el Inquisidor es castellano hay un intérprete vascongado , todos los procesos son TRADUCCIONES de lo que originalmente pudieron decir l@s encausad@s, excepto los nombres propios y las pocas palabras que escriben en vasco.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

             

imagen 683


Barrio de Huarte. nº 10. Graciana de Larralde, revocante de edad de 20 años.1611

imagen 685

Confesión de Graciana Larralde


En el lugar de Lecaroz a diez dias del mes de Febrero de mil

y seis cientos y once años ante el padre Fray Leon de Aranibar

abad del monasterio de San Salvador de Urdax y comi-

-sario del Santo Oficio de la Inquisición paresció de su voluntad sin

ser llamada Graciana de Larralde, hija de Joanes de La-

-rralde y Maria de Urdoz su mujer, vecinos de Huarte de la

parroquia del dicho lugar de Lecaroz de edad que dijo ser

de veinte años poco más o menos, la cual después que juró

en forma debida de derecho que dirá verdad y guardará secreto

dijo que por Navidad último pasado hizo doce años que Mari

Martin de Larralde , tía de ésta, residente en el dicho lugar

dió a ésta una manzana diciéndola que se fuese con ellas

a cierta parte y ésta dijo que sí y comió la manzana y luego

la noche siguiente la susodicha llevó a ésta a aquelarre y a jun-

-tamiento de brujos que se hizo cerca de la iglesia del lugar

de Arrayoz y que la susodicha llevó a ésta cierta tem-

-porada a los aquelarres pero que después , ha muchos años

que ésta ha ido y continuado a ellos en el susodicho pues-

-to y otras partes por lo menos tres o cuatro veces en cada

semana y que en ellos ha visto un cabrón sentado en

una silla representando señorío y que los brujos y bru-

jas le tienen por Dios y como a Dios le adoran y reve-

-rencian, le hacen oración y esperan que él los llevará

a la gloria y los salvará y le besan en la parte

posterior y ésta ha tenido creído lo susodicho

imagen 686

y con esta creencia ha hecho también ésta las suso-

-dichas cosas siendo engañada del Demonio que promete

la gloria y por su mandado renegó de Dios y de

Nuestra Santa y de los santos y de los padrinos y del baptismo.

Dijo más, que ésta ha visto que echan ponzoña en polvos

en los sembrados Joaneta de Eliçaeguia, mu-

-jer de Beltran y la dueña vieja de la casa de

Duchuqueta, llamada Marichipi y al dueño mayor

viejo de la casa de Gortayri, llamado Miguel y a Gra-

-cianato de Plaça y a la criada de Aldecoa natural

de Eluetea y a la susodicha Mari Martin, tía de ésta.

Dijo más, que ha visto al Demonio tener cópula car-

-nal con las mujeres y que también la ha tenido

con ésta y que ha visto al dicho Demonio hacer

ciertas ceremonias como sacerdote que dice misa

y que alza un pedazo como de suela de zapato y todos

dicen Akerra gora, akerra behera y que se le

ofrecen y besan la mano como se usa en la

iglesia y que después aquello que alzó da en comu-

-nión y que ésta también lo ha recibido.

Fuéle dicho diga y declare las personas que ha visto

y conoscido en los dicho akerlarres.

Dijo que ha visto y conoscido las personas siguientes:

de la casa de Aldecoa de Oarriz, la susodicha criada

            llamada Maria de Perurena, la dueña vieja

imagen 687

de Echagaraya la criada llamada Mari Joanto de

            Miguelandirena

de Garaycoechea de Huarte la hija de casa llamada

            Marichipi

de Barren echegaray la dicha Maria Martin de Larralde

            tía de ésta

de Gortayria el susodicho dueño más viejo de tres que hay

            llamado Miguel,

de Gamioa la hija llamada Graciana

de Duchuqueta la dueña vieja con la nieta segunda

de Eliceguia la dueña llamada Joaneta de Elicigui

de Plaza la dicha dueña vieja llamada Gracianato.

Todos los susodichos de la parroquia del dicho

lugar de Lecaroz y que no lo dice por odio

sino por descargo de su conciencia y que ha visto

otros muchos pero que no los ha conoscido. Leí-

-dole su dicho, se ratificó y no firmó por no saber

escribir y firmó el dicho comisario

Fray Leon de Aranibar. Ante Martin de

Eliçondo, escribano=

            Concuerda con su original. Por mí,

            Luis de Rojas

 

 imagen 689

Revocación de Graciana de La Ralde

En el lugar de Eliçondo del Reyno

de Navarra a treinta dias del mes de Julio

de mil y seiscientos y once años, estando en visita

y en la audiencia de la mañana el Señor Inquisidor

Licenciado Don Alonsso de Salaçar Frias, pareció de

su voluntad una moza de la cual por

medio de Fray Joseph de Eliçondo intérpre-

-te de la lengua vascongada que tiene

jurado el secreto, le fue recibido juramento

en forma debida de derecho de decir ver-

-dad y guardar secreto de todo lo que

hobiese hecho, dicho y cometido , visto hacer, decir

y cometer a otras personas vivas o di-

-funtas que sea o parezca ser contra Dios

Nuestro Señor y Nuestra Santa Fe católica, sin levantar

a sí ni a otro falso testimonio y dijo llamarse

Graciana de La Ralde, moza soltera hija de

Juanes de La Ralde y de Maria de Urdoz

su mujer, vecinos del barrio de Huarte

parroquia de Lecaroz, de veinte años

poco más o menos y viene a decir y declarar

cómo compulsa y apremiada de la justicia

y jurados del dicho lugar de Lecaroz.

que la tenía presa y molestada conti-

-nuamente sin ser ésta bruja ni haberlo sido

imagen 690

jamás, todavía confesó que lo era y en esta

conformidad también lo declaró ante el padre

abad de Urdax comisario de este Santo Oficio

a diez de Febrero de este presente año por la

confesión que le ha sido leída de verbo ad

verbum y declarada por intervención del

dicho intérprete, en toda la cual min-

-tió levantándose falso testimonio a sí y a

los demás cómplices referidos y así lo revoca

y da por ninguno todo y se desdice de ello y que

quiere que solo valga esta presente revocación

la cual hace por descargo de su conciencia y remedio

de su alma sin otro respecto ni motivo

humano y pide y suplica a Dios Nuestro Señor

le perdone la ofensa que cometió con el dicho

perjuro y mentira y a este Santo Oficio

que use con ella de misericordia y por mas que

en este caso fue repreguntada, siempre dijo

que todo lo sobredicho era la verdad so cargo

del juramento que hizo y habiéndole sido leído

dijo que estaba bien escripto, en que se

afirmó y ratificó y ofreció el secreto y por

no saber escribir, lo firmaron el señor Inquisidor

e intérprete.

Lic.Alº de Salazar Frias                 Fray Joseph de Eliçondo

                        Ante mí

                        Luis de Rojas

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6666&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                          

                                                

imagen 667

Lecaroz. Maria de Hualde, revocante de edad de 40 años.1611

imagen 669

En el lugar de Eliçondo a catorce días del mes de marzo del año de

mil y seiscientos y once en presencia de mí, Miguel de Narbarte, escribano

real y notario del Santo Oficio, pareció sin ser llamada ante el padre Fray

Leon de Aranibar, abad de Urdax y comisario del dicho Santo Oficio Maria de

Hualde, mujer de Perosanz de Hualde, vecino del lugar de Lecaroz de

edad que dijo ser de cuarenta años poco más o menos, la cual después

que juró en forma debida de derecho que dirá verdad y guardará

secreto, dijo

Dijo que ésta nunca ha tenido hijos aunque ha muchos años que está casada y que

puede haber diez y seis años de tiempo poco más o menos que habiendo lle-

gado en este Valle de Vaztan un embajador francés de quien se

decía que era grande médico, ésta con deseo de tener hijos acudió

al susodicho por algún remedio, el cual la dió una bebida y

ésta la tomó y la noche siguiente echó de ver que el susodicho la llevó

como en sueños a un lugar donde había mucha gente y

de allí adelante la continuaba a llevar un negro y pasaron

algunos años que ésta no distinguía bien si era sueño o verdad

las cosas que ésta veía y notaba pero que de seis años acá

que ésta ha ido de su voluntad sin ser llevada de nadie ha visto

distínctamente que es akerlarre, adonde ésta ha continuado por

dos noches en cada semana poco más o menos y que en los dichos

akerlarres que han sido en muchas partes, ha visto ésta que los bru-

-jos y brujas adoran, reverencian y besan en la parte posterior

al Demonio que se les muestra en figura de cabrón y le hacen oración

puestos de rodillas como a Dios y le tienen por Dios y que ésta también

creyó lo susodicho y ha hecho las cosas susodichas como los otros y que

haciendo el Demonio ciertas ceremonias como de sacerdote que dice

misa, ha recibido ésta como los otros una cosa negra que suele

dar como en comunión y que dicen que es Dios, pero que ahora conoce

ésta que todo es engaño del Demonio y que no hay otro Dios que el que adora-

-mos los cristianos y que en esta fe quiere vivir y morir.

Dijo más, que el Demonio suele tener accesos carnales 

con las mujeres mozas y que con ésta también y 

que después que uno se hace brujo

imagen 670

hace el Demonio en los akerlarres todo lo que le da gusto y los tiene obedientes

para todo lo que quiere y que suele señalar hombres y mujeres para

que tengan sus accesos carnales.

Hiciéronsele otras preguntas y no satisfizo a ellas.

Fuéle dicho diga y declare las personas que ha visto y conocido en los akerlarres.

Dijo que ha visto y conocido las personas siguientes:

De la casa de Perurena, la dueña llamada Maria de Perurena, viuda

            con una niña suya.

De Garaycoechea de Huarte, Maria de Garaycoeche, hija de Sancho de

            Garaycoeche, defuncto, moza por casar.

De Larralde, el dueño llamado Juanes de Larralde y su hija Gra-

            -ciana, moza por casar.

De Eliçeguia, Joaneta, mujer de Beltran de Eliceguia que son dueños

            de la dicha casa.

De Duchuqueta, la hija de casa llamada Maricarrez, hija de Martin

            de Martinena, moza por casar.

De Gamioa, Graciana la hija por casar y su hermano el pastor cuyo

            nombre ignora, hijos de Perosanz de Yparr y Maria de Gamioa,

            su mujer.

De Plaça, la dueña llamada Graciana de Plaça, mujer de Miguel

            de Ortiberro.

De Gortayria, el dueño viejo llamado Miguel, natural de la Villa

            de Maya.

De Barrenechegaraya, la casera llamada Marimartin de Larralde

            mujer de Joanes de Çugaramurdi, todos del dicho lugar de Lecaroz,

y que ha visto otros muchos niños que no se asientan aquí y otras

personas que no las ha conocido ésta. Y que a todos los suso declarados

ha visto ésta que adoran, reverencian y hacen oración al Demonio como

a Dios y que no lo dice por odio sino en descargo de su consciencia y que

aunque a ésta han tenido presa en el dicho lugar de Lecaroz por que no

lo confesaba y ha sido maltratada y amenazada, esta confesión

espontanea no la hace movida por las dichas amenazas ni por

temor de prisiones y trabajos sino libremente y de su voluntad por

imagen 671

la salvación de su ánima y por el dolor que tiene de los pecados que

ha cometido contra Dios.

Dijo más, que ésta ha llevado a los akerlarres algunas veces la creatura de

la casa de Anchorena y la de la casa de Berecoechea y una de su

propia casa de ésta, a todas las cuales embrujó ésta y por no

saber escribir, no firmó y firmó el dicho comisario.

Fray Leon dAranibar Ante mí, Miguel de Narbart, notario


     

imagen 673

Revocación de Maria de Hualde


En el lugar de Eliçondo del Reyno

de Navarra, a treinta días del mes de Julio

de mil seiscientos y once años, estando en visita

y en audiencia de la mañana el Inquisidor

Licenciado Alonsso de Salaçar Frias, pareció de su

voluntad una mujer de la cual por medio de Fray

Joseph de Eliçondo, intérprete de la lengua

vascongada, que tiene jurado el secreto

le fue recibido juramento en forma de-

-bida de derecho de decir verdad y guardar secreto

de todo lo que hobiese hecho, dicho y cometido, visto

hacer , decir y cometer a otras personas

vivas o defuntas, que sea o parezca ser contra

Dios Nuestro Señor y nuestra Santa Fe Católica o contra el recto

y libre ejercicio del Sancto Oficio sin levan-

tar a sí ni a otro falso testimonio y dijo

llamarse:

Maria de Hualde, mujer de Pedrosaenz

de Hualde, vecino del lugar de Lecaroz,

de edad que dijo ser de cuarenta años poco

más o menos y que por descargo y remedio

de su conciencia viene a desdecirse, retratar

y revocar cierta confesión que hizo por el mes

de Marzo de este año que parece fue a cator-

-ce del dicho mes ante el abad de Urdax

comisario de este Sancto Oficio que en declaró ser

imagen 674

bruja y que también lo eran otras perso-

-nas que declaró en la dicha confesión que es la

mesma que le ha sido leída y declarada de

verbo ad verbum por intervención del dicho

intérprete por que en todo mintió, levan-

-tándose a sí y a los demás falso testimonio

y que ésta no es ni ha sido bruja ni sabe

lo hayan sido los sobredichos y así todo lo

da por nulo y no quiere que se le dé crédito a cosa

alguna de ello por que solamente lo hizo y dijo

para librarse de las graves vejaciones

que le hacían la justicia y jurados de dicho

lugar, teniéndola presa y afrentada para que

le confesase y al presente solamente

le mueve a declarar esta verdad el deseo

de descargar su conciencia y remediar su alma

sin otro respecto ni interés alguno hu-

-mano y así pide y suplica a Dios Nuestro Señor

le perdone su culpa y ofensa que en esta cometió

y de este Santo Oficio que use con ella de misericordia

significándolo con gran muestra de dolor

y arrepentimiento y respondiendo a todas

las réplicas que se le hicieron que solo esto

que ahora dice es la verdad so cargo del

juramento en que se afirmó y ratificó

imagen 675

y habiéndole sido leído este su dicho, dijo que

estaba bien escripto y ofreció de guardar

secreto y por no saber escribir, lo firmaron

el dicho Inquisidor e intérprete.

El Alsºde Salazar Frias             Fray Joseph de Eliçondo

            Ante mí, Luis de Rojas&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

imagen 1643


Lecaroz, nº 153. Revocante Bruja = Gracia

Graciana de Plaza, Rda

de edad de 4070 años


imagen 1645


1ª Confesión de Graciana de

Plaza

En el lugar de Lecaroz a diez días del mes de Febrero

del año de mil y seiscientos y once ante el padre Fray

Leon de Aranibar , abad del monasterio de San

Salvador de Urdax y comisario de Santo Oficio de la

Inquisición paresció sin ser llamada Graciana de Plaza

mujer de Miguel de Hortiberro, vecina del dicho

lugar de Lecaroz de edad de cuarenta años que dijo

tener poco más o menos , la cual despues que juró

de forma debida de derecho que dirá verdad y guardará

secreto =

Dijo que por el mes de Agosto últimamente pasado llevó a ésta

a akerlarre una mujer del lugar de Yrurita de cuyo

nombre no se acuerda ni de que casa era y que la susodicha

murió de ahí algunos días y que después acá, ésta ha acudido

a los akerlarres ordinariamente dos veces en cada semana

y que cuando se va de ir la suele tomar un desvanecimiento

de cabeza y que en los dichos akerlarres ha visto

al Demonio en figura de cabrón a quien obedecen y hon-

-ran y le tienen por Dios que les dará la gloria y le

hacen oración y que ésta también ha hecho lo susodicho

y ha creído que el Demonio es Dios , que puede salvar y

llevar a la gloria pero que ahora tiene creído

que todo aquello es engaño del Diablo y que no hay otro

Dios que el que adoramos los cristianos y que ésta ha renegado de Dios Nuestro y de Santa Maria su madre

y de los padrinos y del baptismo y que ésta

imagen 1646

ha embrujado y llevado a los akerlarres

un nieto suyo niño y otro niño de la casa de Martinena.

Fuéle dicho diga y declare las personas que ha visto

y conoscido en los dichos akerlarres.

Dijo que ha visto y conoscido las personas siguientes:

de la casa de Aldecoa , la criada llamada Maria

        natural de Eluetea

de Perurena de Oarriz aparecido en su hábito

la vieja dueña de la casa de Echagaray y de Oarriz

de Echagaray de Oarriz, la criada hija de Miguel Andi

de Larralde de Huarte , la hija llamada Graciana moza

        por casar

de la casa de Miguel Andia, la dueña moza llamada Maria

de Barrenechegaray, a Maria Martin de Larralde

        que es la suso escripta confitente

de Gortayria, el dueño más viejo de tres que hay llama-

        -do Miguelto

más declaró algunos niños del dicho lugar de

Lecaroz y dijo que no ha conocido otras personas

mayores aunque ha visto a muchos y que no lo dice

por odio sino por descargo de su conciencia y se ratificó

en su dicho y no firmó por no saber escribir y firmó el

dicho comisario = Fran Leon de Aranibar = Ante mí

Miguel de Narbarte , notario

Concuerda con su original que está

en los papeles de Lecaroz

Francisco de Peralta


imagen 1647


2ª confesión de

Graciana de Plaza

En el lugar de Elizondo a veinte y nueve días de Julio

de mil seiscientos y once años ante el licenciado Don Miguel

de Arramendia intérprete de la lengua vascongada en virtud

de la comisión y orden especial que para este efecto tiene

del señor Inquisidor Licenciado Alonso de Salaçar Frias que asiste

en visita y en presencia de mí el notario infraescripto pares-

-ció de su voluntad sin ser llamada una mujer de la cual

fué recibido juramento en forma de que dirá verdad y guardará

secreto de todo lo que hubiere hecho, dicho y cometido, visto

hacer, decir y cometer, que fuese o paresciese ser contra

Dios Nuestro Señor y su Santa Fe católica sin encubrir de sí ni de otra

persona cosa alguna ni levantar falso testimonio a na-

-die y dijo llamarse =

Graciana de Plaça, mujer de Hortiberro, vecina del lugar de

Lecaroz, de edad al parecer de setenta años poco más o menos

            en el margen         en la primera confesión se dice

                                            que es de edad de 40 años

                                            cinco meses antes

aunque ella no la supo decir distintamente y que viene a decir

y manifestar todo lo que ha hecho y cometido contra Dios

Nuestro Señor y contra nuestra Santa Fe Católica desde que es cris-

-tiana, baptizada sin encubrir cosa alguna de ello como

se manda en el edicto que del Santo Oficio concedido en

favor de todos los que hubiesen incurrrido en la

secta de los brujos, para conseguir como ésta pretende

la gracia de él y dijo que ella tenía hecha su confesión es-

-pontánea ante el padre Abad de Urdax, comisario

imagen 1648

del Santo Oficio, habrá más de cinco meses que parece fue a diez

dias del mes de Febrero de este presente año, que pidió le fuese

leída y habiéndola oído y entendido de verbo ad verbum

por intervención del dicho intérprete, dijo que está bien

escripta y es la misma que ella dijo y se ratifica en ellas

y que siendo necesario la decía de nuevo, sin tener que

quitar de ella ni añadir de nuevo, mas de que después acá

fue a los akerlarres tres o cuatro veces pero que no adoró al

                En el margen          reincidencia la cual

                                               se puede presumir por haber

                                               sido mala confitente

Demonio ni hizo cosa alguna de más, estar sentada en un rincón porque

en todas ellas había ido contra su voluntad por persuasión

del Demonio y que después el padre Cigarroa que andaba

predicando por estas montañas aquella sazón, la remedió

instruyéndola de que modo se había de encomendar a Dios

para que no la llevase el Demonio al aquelarre y así después

acá, no ha ido ni tiene otra cosa que añadir a la dicha su

primera confesión =

Y siendo preguntada por todos los actos positivos solamente

dijo que mientras estaba en el aquelarre muchas

veces sentía frío y también se mojaba cuando llovía

            En el margen         Actos

                                        Mojábase y

                                        hacía frío.

y que para ir a los aquelarres siempre salía por las

puertas de su casa y por las mismas volvía a entrar

y dijo que aunque al tiempo y cuando ésta se hizo

bruja con el reniego de Dios , adoración del Demonio y las

demás cosas que ha declarado, supo y entendió muy bien que

todo era contrario a la fé de Jesucristo que reci-

-bió en el baptismo y que se apartaba de ella y de la

unión de la Sancta Madre Iglesia y congregación

imagen 1649

de los fieles cristianos y se hacía enemiga de Dios

todavía lo hizo y cometió deliberadamente creyendo

que en aquella secta de brujos salvaría mejor

su alma que en la fe santa de los fieles cristianos

y en este error de su entendimiento y falsa creencia

estuvo y perseveró todo el tiempo que fue bruja hasta

que con la dicha su confesión que hizo ante el dicho abad

fue Dios servido de desengañarla como agora lo

está y sabe que todo lo sobredicho era embuste

y enredo con que ésta condenaba su alma a vivien-

-do apartada de la fe de Jesucristo siendo cierto

que nadie puede salvarse sin ella y así cree y tiene

todo lo que tiene y enseña la Santa Madre Iglesia

de Roma, en cuyo amparo quiere vivir y perseverar y morir en esta

fe y creencia y del mal estado que ha tenido y cul-

-pas con que en él ha ofendido a Dios Nuestro Señor, le pesa

y se acusa de todo corazón y suplica a su divina majestad

se las perdone y al Santo Oficio la una y reincorpo-

-re al gremio y unión de la Santa Madre Iglesia , concediéndole

la gracia prometida en el dicho edicto y le dé

penitencia con misericordia la cual está presta

de aceptar con toda humildad y cumplirla pun-

-tualmente y de añadir lo que de nuevo se le acordare

a lo sobre dicho, lo cual es verdad por el juramento

imagen 1650

que hizo y siéndole leído este su dicho dijo

estar bien escripto y se ratificó en él y por no

saber escribir lo firmamos los infraescri-

-ptos, comisario y notario. Va sobre puesto, alguna, de, en

cuyo amparo, valga =

Don Miguel de Arramendia

Ante mí, Pedro de Aranguren, notario


imagen 1651


Audiencia de ratificación


En el lugar de Eliçondo del Reyno de

Navarra a veintinueve días del mes

de Julio de mil y seiscientos y once años estando

en visita y en la audiencia de la ma-

-ñana el señor Inquisidor licenciado don Alonso de Salazar

Frias , hizo parecer ante sí a la dicha Gra-

-ciana de Plaza.

Preguntó que es lo que ha acordado en esta su causa sobre lo que

está amonestado y mandado que descargue su conciencia y so

cargo del juramento que tiene hecho, diga verdad en todo lo que

dijere sin levantar a sí ni a nadie falso testimonio ni encubrir

la verdad porque esto era lo que le convencía para la salvación

de su alma y ganar la gracia que pretendía.

Dijo que ella había recorrido bien su memoria y que no se acor-

-daba de otra cosa ninguna de más de lo que dijo y confesado

tenía en sus primeras confesiones donde tenía confesada la

verdad de todo lo que dicho había y hecho y así se refería y refe-

-rió a su confesión porque no se acordaba de otra cosa ninguna

y luego el dicho señor Inquisidor mandó entrar en la audiencia

a Fray Domingo de Sardo, predicador del orden de San

Francisco y Fray Joseph de Eliçondo, del orden Premostratense

los cuales tienen jurado de guardar secreto de todo lo que an-

-te ellos pasare, vieren e oyeren y entendieren descubrir a

ninguna persona. En presencia de los cuales dichos asistentes

y honestas personas el dicho señor Inquisidor recibió juramento

en forma debida de derecho de la dicha Graciana de Plaza

so cargo del cual prometió de decir verdad de todo lo que supie-

-se e hubiese dicho y hecho y siendo preguntada si se acordaba ha-

-ber hecho ante su merced o ante otro ministro de este Santo Oficio

imagen 1652

por descargo de su conciencia alguna confesión de cosas que

hubiese dicho o hecho contra Dios Nuestro Señor y su Santa Fe Católica

dijo que se acordaba haber hecho su confesión de haber sido

brujo y haber guardado y cumplido los ritos y ceremonias

de la falsa seta de brujos y para ganar la gracia conce-

-dida a los tales secuaces de ella y la pretendía ganar y

referió en sustancia algunas cosas de sus confesiones y sién-

-dole dicho por el dicho señor Inquisidor que esté atenta porque

agora se le leerán las confesiones que así hizo por descargo

de su conciencia y para ganar la dicha gracia y vea si está

todo bien escripto así como lo dijo y confesó y si tuviere

algunas cosas que quitar , enmendar o añadir lo haga y pon-

-ga todo en estado de verdad porque se le hace saber que lo que

agora dijere es lo que puede parar perjuicio en esta causa

y siendo leídas las confesiones que ante su merced hizo

en veintinueve de Julio de mil seiscientos y once años

ante los dichos asistentes y honestas personas a la dicha Gra-

-ciana de Plaza de verbo ad verbum y por ellas oído y

entendido palabra por palabra por intervención del dicho intér-

-prete dijo que todo lo que había sido leído y por ellas

entendido era verdad y lo que ella había dicho y confesa-

-do ante su señoría y estaba bien escripto así como ella lo había

dicho y confesado y no tenía de todo ello que quitar , emendar

ni añadir sino en todo ello se afirmaba y afirmó y ra-

-tificaba y ratificó y si necesario era de nuevo lo decía

ante los dichos asistentes y honestas personas por ser ansí

la verdad y no lo había dicho ni agora se ratificaba por

otro respeto ninguno sino por descargar su conciencia y

ganar la dicha gracia y vivir de hoy más como católica y

imagen 1653

buena cristiana y que si para ello era necesario conclusión

concluya y concluyó difinitivamente e pidió sentencia con misericordia

Y no lo firmó por no saber , firmáronlo por él las dichas

honestas personas.

Ldo.Alonso Salazar Frias Fray Joseph de Eliçondo

Fray Domingo de Sardo


Ante mi, Luis de Rojas


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

              

imagen 1043

Eluetea. Nº 37. Gracia de Amorena. Revocante de edad de 20 años.1611

imagen 1045

Eluetea

En la villa de Eliçondo a quince días del mes de Marzo del

año de mil y seiscientos y once en presencia de mí, Martin de Eliçondo

escribano real y del juzgado de Vaztan, habiendo jurado en forma

el secreto en manos del padre Fray Leon de Aranibar, abad del

Monasterio de Urdax y comisario del Santo Oficio de la Inquisición pareció sin ser

llamada ante el dicho comisario Gracia de Amorena, hija de Maria de

Amorena, viuda vecina del lugar de Eluetea de edad que dijo ser

de veinte años poco más o menos, la cual después juró en

forma debida de derecho que dirá verdad y guardará secreto.

Dijo que puede haber tres años de tiempo poco más o menos que Dominch

de Celayeta, natural y vecina de la dicha villa que al presente está por hospi-

-talera en el hospital de ella, dió a ésta un poco de pan muy blan-

-co y ésta lo comió y que la noche siguiente estando en cama ésta

tuvo un desvanecimiento de cabeza y sabe que en aquel punto llegó

a ésta la dicha Dominch y la llevó a akerlarre y que después acá

en todo el susodicho tiempo ha continuado ésta casi todas las noches

a los akerlarres en muchas y diferentes partes y que ha visto en

ellos que adoran al Cabrón y le besan en la parte posterior y se

le ponen de rodillas y le hacen oración como a Dios y le tienen

por Dios que los salvará y que ésta creyó lo susodicho y con este engaño

ha hecho las cosas susodichas como los otros y se ha dejado tener

acceso carnal con el Cabrón como otras muchas que se dejan el

acto deshonesto en presencia de todos, sin recato ni verguenza

alguna y que ha renegado de Dios y de nuestra Señora Santa Maria su madre

y de los santos y santas del cielo y del baptismo y de los padrinos y del día

y hora en que nació y que ha embrujado a una niña sobrina

de ésta suya de su hermana y llevado muchas veces a los aker-

-larres y ha sido obediente al dicho Cabrón, pero que conoce y sabe que

aquel es Demonio y que son engaños las cosas que pasan en aker-

larre y que no hay otro Dios que el que adoramos los cristianos y que en esta

fé quiere vivir y morir.

Dijo más, que ha visto hacer polvos de ponzoña a Marijoan de Ansorena

vecina de Eliçondo, y que ésta y otras muchas los echaban en los

sembrados y frutos por el aire.

imagen 1046

Dijo más, que el dicho Cabrón se pone como un sacerdote y hace aparien-

-cia que dice misa y una cosa negra que suele alzar, la da como

en comunión y la reciben con mucha veneración y ésta la ha rece-

-bido pensando que era Dios y que el Demonio decía a éstas y a los

demás que la hostia que los clérigos dan en comunión no es sino

una apariencia y que es para llevarlos al infierno y que cuando

la recebieren no la traguen y que la echen a fuera, pero

ésta las veces que ha comulgado siempre ha tragado la forma

consagrada que se la han dado.

Fuéle dicho diga y declare las personas que ha visto y conocido en los dichos aker-

-larres

Dijo que ha visto y conocido las personas siguientes:

Cómplices de Eluetea:

De la casa de Sansetena la hija por casar llamada Maria a cuyos

            padres no conoció ésta.

De Gamioa, la dueña llamada Maria o Marichipito de Firrintena

            mujer de Sancho de Gamio

más Estebenia de Ascobereta, todos los susodichas del dicho lu-

            -gar de Eluetea.

De Eliçondo:

Y que de la dicha villa de Eliçondo ha visto y conocido las personas siguientes:

De la casa de Eliçaldea, la dueña vieja llamada Maria de Echeniquea

del Hospital, la susodicha Dominch de Celayeta

de Martinena, la vieja cuyo nombre ignora y su hija Maria de Mar-

            -tinena, mujer de Martin de Olagaray y la segunda hija

de Dendariarena, la moza por casar cuyo nombre ignora, hermana

            de Margarita la dueña de casa

de Mutilarena, la dueña vieja viuda, llamada Mariato de

            Miguelena

de Chapalorena, la vieja llamada Pardrolesa

de Anchorena, Marijoan de Anchorena, hija de Pedro de Anchorena

            moza por casar

de Peroscorena, del dueño cuyo nombre ignora , hijo de la susodicha

            Mariato de MiguelenaOspitalenea de Elizondo ".. del Hospital, la susodicha Dominch"..imagen 1047

de Perochena, el dueño llamado Joanes Çatero y su hija

de la casa de Roldan, la hija del dicho Roldan, llamada Dominch

de Charrarena, la segunda hermana de las dos que son casaderas lla-

            -mada Marichipi de Joantorena o Charrarena

de Celayeta, Graciana de Celayeta, mujer soltera hermana

            de la hospitalera

de Ansorena, la dueña vieja llamada Marijoan de Ansorena

de Garaycoechea, la hija por casar cuyo nombre ignora y que

            es hermana de la dueña

más de la susodicha casa de Martinena, la criada que solía ser llamada Galant

y otras muchas personas que aunque ésta ha visto, no las ha conocido

y que a todos los suso declarados ha visto ésta adorar y reverenciar

al Demonio y ponérsele de rodillas y hacerle oración como a Dios

y esperar que los salvará y que no lo dice por odio sino por

descargo de su consciencia.

Dijo más, que aun que ésta por haber sido publicada por bruja y que llevaba

crías a los akerlarres, ha estado algunos días presa en grillos

por los del dicho lugar, no ha hecho esta confesión espontánea

        en el margen      De la prisión de los ju-

                                         -rados que fué justa

por miedo ni amenazas que la han hecho, ni por ponerse en

libertad, sino por salvar su ánima y conociendo su dicho y cono-

-ce que la prisión que ha tenido ha sido justa y que ésta merecía

mucho más rigor y que todo lo susodicho es verdad y ha dicho

de su voluntad y no forzada por respectos humanos y no firmó

por no saber escribir y firmó el dicho comisario.

Fray Leon đAranibar             Ante mí. Martin de Eliçondo , escribano


imagen 1049

                    Revoca

En el lugar de Eliçondo a veinticuatro días del mes de Agosto por presencia

de mí el escribano Real infraescripto ante el padre Fray Leon de Aranibar

comisario del dicho Santo Oficio pareció de su voluntad

Gracia de Amorena, hija de Maria de Amorena, viuda y dueña de la casa de Amo-

-rena del lugar de Eluetea, moza por casar de edad que dijo ser de

diecinueve años poco más o menos, la cual dijo que venía ante el

dicho comisario a decir y manifestar cosas tocantes a la seguridad de su

consciencia y salvación de su alma y habiendo jurado en forma debida

de derecho que dirá verdad y guardará secreto.

Dijo que por el mes de marzo último pasado ésta confesó ante el dicho comisario ser

bruja no lo siendo y declaró algunos cómplices no sabiendo de ellos

cosa alguna y que todo lo que dijo en la dicha confesión fue falso y mentira

y no fue confesión espontánea sino violenta y contra su voluntad, por

haber estado en toda la cuaresma pasada presa al principio con

grillos y después en un cepo con mucho trabajo induciéndola a que

confesase que era bruja y que de otra manera no la soltarían y que

viendo que no tenía otro remedio por salir de las dichas prisiones y verse

en libertad, confesó que era bruja en condenación de su alma y que ha tenido

y tiene muy grande pena y dolor de ello y que aunque otras veces ha venido

ante el dicho comisario a revocar su dicha confesión, siempre se lo ha diferido y que viene al presente con dolor y arrepentimiento de su pecado tan

grave en haberse perjurado y haber levantado testimonio a sí misma

y a otras personas infamándolas y que se retrata y revoca la dicha con-

-fesión como falsa y mentirosa y no quiere que se crédito a ella sino

a esta presente que la hace espontáneamente y de su voluntad, no movida por

inducimientos de nadie ni por otros malos respectos sino por el remedio

de su alma y pide se le dé penitencia por el perjurio pasado. Y

habiendo sido preguntada que la movió a declarar cómplices falsamente

en su dicha confesión dijo que los declaró para que fuese más creída y

quedasen todos satisfechos con su confesión pues no quedaran sino

declaraba algunos cómplices ya que confesaba que era bruja.

imagen 1050

Fuéle leído este su dicho y se ratificó en él y por no saber escribir

no firmó y firmó el dicho comisario

Fr. Leon đAranibar                 Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


imagen 1095

Elizondo, nº 41 Maria de Sansetena, revocante de edad de 36 años, 1611

imagen 1097


Maria de SansetenaEn la villa de Eliçondo a trece días del mes de Febrero del año de mil

y seiscientos y once en presencia de mí, Martin de Eliçondo, escribano real

y del juzgado de Vaztan, habiendo primero jurado en forma en

manos del padre Fray Leon de Aranibar, abad del Monasterio de Urdax

y comisario del Santo Oficio de la inquisición pareció sin ser llamada ante el dicho

comisario Maria de Sansetena, hija de los dueños de la casa de Sansetena del

lugar de Eluetea, de edad que dijo ser de treinta y seis años poco más

o menos, la cual después que juró en forma debida de derecho que dirá

verdad y guardará secreto,

Dijo que puede haber cuatro años de tiempo poco más o menos que estando ésta

por criada en el lugar de Lecaroz en la casa llamada Duchuqueta, la

dueña de la casa de Gamioa del dicho lugar embrujó a ésta y la llevó

una noche a akerlarre hacia la borda de Duchuqueta y la presentó

al Cabrón el cual dijo por ésta que era de ruin gesto pero que bien estaría

y que la susodicha hizo poner de rodillas a ésta ante el dicho Cabrón y la dijo

que aquel era Dios y que a él había de hacer oración y adorarle y ésta

creyendo ser así le adoró y besó en la parte posterior y después acá

le ha honrado y hecho oración como a Dios y que en la susodicha noche

renegó ésta de Dios y de Nuestra Señora bendita y de los santos y del baptismo y

de los padrinos y que por tiempo de un año que estuvo en la susodicha casa

de Duchuqueta ésta continuó siempre a los akerlarres de Lecaroz

y de Arrayoz dos veces en cada semana y que al cabo del dicho año se

vino a servir a esta villa de Eliçondo en la casa de Ansorena de Echayde

donde sirvió por tiempo de cinco o seis meses y que en todos ellos acudió a

los akerlarres de Eliçondo dos veces en cada semana y que puede haber dos

años y medio de tiempo poco más o menos que ésta salió de la dicha casa de

Ansorena y se fué a la casa de Aldecoa de Oarriz de la parroquia de

Lecaroz donde ha servido después acá y sirve al presente y que en todo el dicho

tiempo ha acudido dos veces en cada semana a los akerlarres de Lecaroz

y de Arrayoz y que en todos los susodichos akerlarres ha visto ésta al Cabrón

reputando mucha majestad y señorío y que le adoran y renevencian y hacen

oración como a Dios los brujos y brujas y danzan y se huelgan y que

ha visto al Cabrón tener acceso carnal con las mujeres y mozas her-

-mosas y que con ésta por ser fea no le ha tenido.

imagen 1098

Dijo más, que en los akerlarres de Lecaroz ha visto ésta que la dicha dueña de Gami-

oa llamada Marimartin y la dueña de Barrenechegaraya hija de la

casa de Larraldea, hacían ponzoña pero no ha visto darla a nadie ni

echarla a los campos , ni ésta la ha hecho ni dado a nadie

dijo más, que en los akerlarres de Eliçondo ha visto ésta que hacen ponzoña Mari-

-joan la dueña vieja de Ansorena y la mujer llamada Pardiolesa

y el dueño de Aguerrea llamado Martin y que la echaban a los campos

y panificados y que en particular el dicho de Aguerrea cuando echaba la

ponzoña o polvos de ella decía “lo mio salvo, lo demás prado”

dijo más, que ésta ha embrujado y llevado a los akerlarres de Lecaroz y Arrayoz

de un año a esta parte una creatura de Echeberria y otro de Erreguerena

de Eluetea,

Fuele dicho que diga y declare las personas que ha visto y conocido en los dichos akerlarres.

Dijo que de la villa de Eliçondo ha visto y conocido a las personas siguientes:

Cómplices de Eliçondo.

de la casa de Eliçaldea, la dueña vieja llamada Maria de Echenique

del Hospital, la hospitalera llamada Dominch Celay

de Arotzarena, el dueño llamado Adiskidea/Adisquidea, herrero

de Marijoanena, la vieja suegra del barbero

de Martinena, la vieja y su hija mujer de Martin de Olagaray y la

            criada llamada Galant

de Dendariarena, una casera mujer soltera llamada Koitadua/Coytadua con sus

            dos criaturas

de Garchitorena, el dueño llamado Martin Mutila con una hija niña

de Munihort el casero sastre hijo de Domixto

de Chapalorena, la mujer llamada Pardiolesa

de Anchorena, la hija de Pedro de Anchorena llamada Marijoan moza por

            casar

de Peroscorena, el dueño llamado Joannes , hijo de Mariato

de Perochena, Joannes Zatero/Çatero

de Extebecorena, el vejo llamado Buru urdin

de Ansateguia, Joanicot Monchanch

de Apeçarena, la hija llamada Cathelina, criada que fué de Pedro Maxterr

de Joanmiguelena, la dueña mujer de Jaquiera el herrero

de la casa de Roldan, su hija de Roldan llamada Dominch

de la casa de Lazeria, la dueña vieja con su hija Marimartin

imagen 1099

de Viramondea, el dueño llamado Joanes de Yturri

de Charrarena, la hermana menor de la dueña llamada Marichipi por casar

de Xaharrena el dueño llamado Joanes

de Juandeanicena , la viuda de Pedro de Garro

de Marirena, la dueña vieja

de Aguerrea, el dueño llamado Martin

de Pedrorena, el viejo llamado Baheto

de Yriartea, la dueña vieja

de Ansorena, la dueña vieja llamada Marijoan

De Eluetea:

Y que del lugar de Eluetea ha visto y conocido las personas siguientes:

de la casa de Ascobereta, la mujer de Alsassuy

de Gamioa, la dueña mujer de Sancho de Gamio, llamada Marichipi

De Lecaroz:

y que del lugar de Lecaroz ha conocido y visto las personas siguientes:

de la casa de Plaça, la dueña vieja

de Eliçeguia, Joaneta mujer de Beltran de Elicegui

de Duchuqueta, la dueña vieja con una su nieta

de Ystilartea, una moza llamada Mari Oarriz

de Gamioa, la dueña y su hija llamada Mari Yparr moza por casar

de Gortayri, el dueño más viejo de tres que son

de Barrenechegaray, la casera que vive en la dicha casa

de Garaycoechea, una hija de casa , moza por casar

de Perurena en Oarriz, la dueña vieja

más la hija de Larraldea llamada Chuta

De Arrayoz.

Y que del lugar de Arrayoz ha visto y conocido a los siguientes:

de Graciarena, la dueña con su hija Marimartin, moza por casar

de Unidearena, la vieja llamada Catalin

de Tristantena, Sabadina mujer de Tristant de Ursua y su criada

            llamada Sabadina

de Gastonena, Beatriz mujer de Gaston el cantero

de Barrenechea, la hija mayor de casa moza por casar llamada Txipitoa/Chipitoa

            y Petri su hermano

más la moza llamada Buruzuri/Buruçuri, hija del herrero

más la mujer del pintor que es un marchante así llamado

imagen 1100

más una moza llamada la bastarda de Çubiria

más la mujer de Frances llamada Joana Motx/Moch

Y que ha visto otras muchas personas que ésta no ha conocido y a todos los

suso declarados ha visto que idolatran en el Demonio y le honran, adoran

y hacen oración como a Dios y no lo dice por odio sino por descargo

de su consciencia y se ratificó en lo susodicho y no firmó por no saber escri-

-bir y firmó el dicho comisario.

Fr. Leon đAranibar                         Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano


imagen 1101


Eluetea


En el lugar de Eliçondo a veinte y cuatro días del mes de Agosto del año de

mil y seiscientos y once por presencia de mí el escribano infraescrito ante el padre Fray

Leon de Aranibar, abad de Urdax y comisario del Santo Oficio de la Inquisición pareció

de su voluntad

Maria de Sansetena, hija de Graciana de Amorena dueña que fué de la casa de Sansetena

vecina del lugar de Eluetea, moza por casar de edad que dijo ser de treinta

y dos años poco más o menos, la cual dijo que venía a descargar su

consciencia de ciertas cosas con que la tenía muy cargada y habiendo jura-

-do en forma debida de derecho que dirá verdad y guardará secreto

dijo que puede haber siete meses de tiempo poco más o menos que estando ésta en servicio

de los dueños de la casa de Aldecoa del lugar de Oarriz, parroquia de

Lecaroz enferma con calentura continua, frenética y fuera de juicio

dijeron ciertos niños del dicho lugar que ésta era bruja y que la veían

en los akerlarres y que ésta había embrujado a ciertos niños de la

dicha casa y que los dichos dueños comenzaron a decir y persuadir a ésta

que lo confesase y si no que la empozarían y la mostraron unas

sogas para colgarla y con tanta instancia la persuadieron que

ésta por miedo de las dichas amenazas y por estar muy enferma

y flaca y librarse de trabajos vino a confesar que era bruja y

luego la sacaron de casa y no había quien la recibiese y se

fué a una borda donde estuvo desemparada dos días sin comer y

que sus parientes del dicho lugar de Eluetea fueron por ella y la

trajeron al dicho lugar a la casa de su dicha madre donde remordi-

-éndole su consciencia de haber dicho que era bruja no lo siendo dijo en presen-

-cia de algunas personas que no era bruja y que por esta ocasión los del

dicho lugar de Eluetea luego la pusieron en un cepo atadas las manos

y la tuvieron en dicha forma por tiempo de cuatro meses diciendo que no

la soltarían hasta que confesase y viendo ésta que no tenía otro re-

-medio dijo que la trujesen ante el dicho comisario y que quería confesar

y habiéndola traído confesó que era bruja no lo siendo y declaró algu-

-nos cómplices pareciéndole que no satisfacía los ánimos sino decla-

raba algunos cómplices y a que confesara ser bruja, pero que todo fué

falso y mentira porque ésta no es bruja ni sabe que alguna otra persona

imagen 1102

lo sea y quiere que no se dé crédito a la susodicha su confesión sino que sea

nula por ser falsa y contra verdad y no espontanea sino violenta

por las razones susodichas y que la revoca y se retrata de ella y quiere

que a esta confesión presente se dé crédito en todo por ser espontanea y

verdadera y que no lo hace por inducimientos de nadie ni otros malos

respectos sino por la seguridad de su consciencia y salvación de su alma

y que después de su dicha primera confesión siempre ha estado con grandes

ansias y dolor de haberse perjurado en ellos y haber cometido un

pecado tan grave y diversas veces ha venido ante el dicho comisario

a pedir el remedio de su alma y a retratarse y que no la ha querido

oir hasta ahora y que está muy aparejada para cumplir cual-

-quier penitencia que se le diere por el dicho perjurio de su dicha primera

confesión y habiéndosele leído este su dicho, se ratificó en él y por

no saber escribir, no firmó y firmó el dicho comisario.

Fr. Leon đAranibar                     Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

imagen 1107

Irurita. nº 42. Maria Yturreguia, revocante de edad de 40 años. 1611


imagen 1109

Maria Yturreguia

Yrurita

En el lugar de Eliçondo a quince días del mes de Abril del año

mil seiscientos y once por presencia de mí, Miguel de Narbart

escribano real y familiar y notario del Sancto Oficio, ante el señor

padre Fray Leon de Aranibar, abad de Udax y comisario del

Sancto Oficio, pareció presente sin ser llamada por su pater-

nidad Maria de Yturreguia, mujer de Joanes Yturregui

vecina del lugar de Yrurita a hacer su confesión es-

-pontánea, de quien su paternidad recibió juramento

en forma debida de derecho de decir verdad y guardar

secreto, y después que ansí suso dijo ser de edad

de cuarenta años poco más o menos.


Dijo que ésta en todo su tiempo y memoria ha sido bruja y an-

-dado en los akerlarres pero que no sabe quién la em-

-brujó ni cuándo , mas de que los akerlarres

donde ésta se ha hallado se han hecho en los manzanales

que hay al rededor del dicho lugar de Yrurita

donde se ha hallado en cada semana dos veces algunas

veces y otras tres veces.


Dijo que en los akerlarres ha visto al Demonio en figura de

cabrón y cuando quiere toma forma de hombre

negro y les dice a todos los brujos y brujas que

él es Dios verdadero y como tal a todos dará el

paraíso y recen por él y se le encomienden a él

y no a Dios Nuestro Señor Jhesu Xristo que es un Joanicot

mentiroso, que les dicen sus ministros que hay fuego

y penas en el inferno no las habiendo, y les enseña

un fuego al parecer y les hace entrar en él

donde no sienten fuego ni calor y les dice que

aquel es el infierno que predican los curas

y les engañan en decir que hay pena y fuego en él

y les hace creer que él es el Dios verdadero aun-

imagen 1110

-que ésta en su mente jamás creyó que aquel fuese el

Dios verdadero sino el que los cristianos adoramos.


Dijo que no se acuerda haber renegado de Dios Nuestro Señor Jhesu

Xristo y de Nuestra Señora Sancta Maria su madre y del Sancto Baptismo y de sus padrinos y de los sanctos

mas de que teme siendo de poca edad y capa-

-cidad le hubiesen hecho renegar porque como

los demás brujos y brujas ha honrado y vene-

rado al Demonio poniéndosele de rodillas y rezan-

do por él y adorándola en la parte posterior.


Dice que no ha visto al Demonio hacer cirimonia de decir misa

ni a nadie hacer ponzoña ni a dar a nadie ni a desenterrar

creaturas ni cuerpos de los difuntos ni llevar creaturas

ni embrujarlas ni marcarlas , ni tener acceso

carnal el Demonio con las mujeres.


Dijo que las personas que ésta ha visto y conocido en los aker-

-larres son las siguientes:

De Yrurita

Cómplices

de la casa de Dolagaraya al dueño más viejo llamado

        Joanes Dolagaray con su hija casadera llamada Maria

de la casa de Ceñacusua a la hija de ésta llamada Maria

        mujer soltera

de la casa de Andirechena el dueño más viejo llamado Joanot

        de Arrechea y su hija , mujer del mase escuela , confitentes

de la casa de Garcearena, la dueña de casa confitenta, Maria

        Joanicotena con su hijo confitente, no sabe su nombre


Dijo que aunque ha visto a otros muchos en los akerlarres

ni los ha conocido por andar cubiertas las caras y no darse

a conocer a nadie, mas de que ha visto a los suso declarados

imagen 1111

adorar al Demonio en la parte posterior y reverenciar-

-le como a su Dios, poniéndosele de rodillas y rezando

por él y que esto no lo dice por miedo ni por odio ni

por dádiva ni por pasión sino en descargo de su

conciencia y pide misericordia a Dios Nuestro Señor Jhesu

Xristo y penitencia a los señores inquisidores para

que su alma se salve y leídola su dicho, ratificó

y no firmó por no saber y firmó el dicho señor comisario.

Valga el sobrepuesto do se lee “hecho”.

Fr, Leon đAranibar                      Ante mí, Miguel de Narbart, notario


Martin de Yturregi


E después del suso dicho año, mes , día y lugar susodicho

por presencia de mí, el suso nombrado notario, ante el dicho señor

abad comisario, ansí bien pareció sin ser llamado Martin

de Yturregi, hijo de Joanes de Yturregi y de Maria de

Yturregi, su mujer confitente suso nombrada, de quien

su paternidad recibió juramento en forma debida de

derecho de decir verdad en su confesión espontánea que

dice que viene sin ser llamado , atemorizado, halagado

ni dadivado y después que ansí jurado dijo ser

de edad de diez años poco más o menos y de guardar

secreto so cargo del dicho juramento.


Dijo que éste es brujo desde su niñez y tiene por cierto que la dicha

su madre le embrujó porque después que vino a

tener memoria y entendimiento sabe que la dicha

su madre le solía llevar a los akerlarres en el

aire aunque de un año o algo menos de tiempo

a esta parte éste se va de suyo sin que nadie

le lleve porque a la cama le viene el Demonio y le

hace despertar y le lleva consigo en el aire y en

toda su memoria cada noche ha estado en los aker-

larres que los suelen hacer tras la iglesia de Arrayoz

y en el manzanal de Cacolarrayñeta de Yrurita

imagen 1112

y en otras partes al rededor del dicho lugar de Yrurita

y puede haber cuatro o cinco días que ha dejado de ir a los

dichos akerlarres.


Dijo que ha visto en los akerlarres al Demonio en figura de cabrón

con tres cuernos, alumbrando con el de medio, estar sen-

-tado en una silla con mucha majestad, predicando

a todos los brujos y brujas y entre otras muchas

cosas les dice que él es el verdadero Dios y como tal

les dará la gloria del paraíso y que todas las

imágenes de las iglesias son demonios y todo lo que

los curas les predican son mentiras y si creen lo

que ellos les dicen irán al infierno y que el que

nos, los cristianos, tenemos por Dios en que adoramos

es un Joanicot y no crean en él ni recen por él

sino por el dicho Demonio y creyéndole que es Dios

ha visto éste de cómo todos los brujos y brujas se

ponen de rodillas y rezan por él y le veneran

y le honran y le adoran en la parte posterior

como a su Dios que le tienen por tal y éste lo

propio hacía que los otros brujos y brujas

creyéndole aquel era el Dios verdadero.


Dijo que puede haber dos meses de tiempo más o menos que ésta

comenzó a confesar y decir de como era brujo y visto

aquello, la dicha su madre y el Cabrón, le hicieron

renegar de Dios Nuestro Señor Jhesu Xristo y de Sancta

Maria su madre y del sancto baptismo y de los

padrinos y de sus padres y de todos los sanctos y

sanctas y le amenazaron por que confesase y le

mandaron negase y no confesase.


Dijo que ha visto al Cabrón hacer cirimonia de decir misa y alzar

una cosa negra y después aquella les da a todos

como si fuese comunión confesándolos primero el

propio y a éste también le ha confesado y le ha dado

imagen 1113

de aquella cosa negra que alza a comer a manera

de comunión.


Dijo que ha visto hacer ponzoña a la dueña más moza de la

casa de Yarre de Yrurita y a la dueña de Garcearena

del mismo lugar y a otras , no sabe con qué hacen

mas que suele alzar aquella.


Dijo que ha visto al Demonio tener acceso carnal con las mujeres

y mozas y después tomar figura de cabrón y al

tiempo que las deja les hace hacer un grito como

si les hiciese mal.


Dijo que ha visto de cómo desenterraban a una bruja vieja

que murió en el lugar de Arrayoz y de sus carnes

les hacía comer el dicho Cabrón a los brujos y brujas.


Dijo que ha visto llevar creaturas a los akerlarres a la dueña

de la casa de Xuriorena, viuda de Yrurita y a la hija

            de Marixcorena, moza por casar llamada Marichipi


Dijo que a éste le selló y le hizo marca el Demonio en el ojo

izquierdo y en la espalda en la parte izquierda

y al tiempo de marcar le hizo mal.


Dijo que las personas que éste ha visto y conocido en los akerlarres

son las siguientes:


Cómplices De Yrurita


de la casa de Dolagaraya a la hija de casa moza por casar llamada

            Marigalant, confitente

de la casa de Çenacurua, la casera hermana de ésta Mariachipi

            confitente

de la casa de Mendiburua, la dueña hija que no sabe su

            nombre con un hijo suyo

imagen 1114

de la casa de Laurnaga un muchacho hijo de casa que

            lleva su nodriza que le crió, mujer de Gaston de Arrayoz

            que no sabe su nombre

de la casa de Cheniquea el dueño llamado Garcia de Garceapo-

            -terena

de la casa de Yndartea, una muchacha hija de casa llamada

            Marichipia

de la casa de Tanborinena, la hija de casa moza por casar

            llamada Marichipito

de la casa de Arrechea, la hija natural del dueño procreada

            antes que se casase llamada Marichipia y su hermano Joa-

            -nesico, niño de poca edad

de la casa de Yturreguia a su propia madre, la confitente

            suso nombrada

de la casa de Arozteguiberria, la dueña de casa que no sabe

            su nombre con una hija confitente que no sabe

            su nombre

de la casa de Arguialdia el dueño de casa llamado Pierres

            Arguialdi, confitente que agora no acude a los

        akerlarres

de la casa de Andiochena o del maestro escuela, al dueño más

            viejo, llamado Joanot Arrechea y a su hija mujer

            de mase escuela, confitentes

de la casa de Garcearena, a la dueña que no sabe su nombre

            con su hijo Miguelico, confitentes

de la casa de Çubipunta, al hijo único de casa Pedroco, confitente

de la casa de Yarrea, a la dueña más moza que no sabe

            su nombre, con dos creaturas que las lleva

de la casa de Martinitorena, una muchacha hija de casa

            que no sabe su nombre

de la casa Xuriorena, la dueña viuda que no sabe su

            nombre con un niño suyo

de la casa de Marixcorena a Jayme y Mariachipi, hijos de

            casa, hermanos casaderos

imagen 1115

de la casa de Sotilarena una niña hija de casa que

            lleva la dicha dueña de Xuriorena

De Arrayoz

de la casa de Tristantena de Arrayoz un hijo de casa que suele andar a la

            escuela que no sabe su nombre porque en la escuela

            le llamaban Tristant

de la casa de Gaston de Osses, cantero de Arrayoz, su mujer llama-

            -da Veatriz de Ursua con su hijo que anda a la escuela

            que no sabe su nombre

de la casa de Michelena de Arrayoz, un hijo de una hija

            de aquella casa llamado Garsiseme, muchacho confitente

De Ciga y Çuraurre

de la casa de Mayira de Ciga , un hijo de aquella casa llama-

            -do Joanot que anda en la escuela, confitente

de la casa de Yturria de Ciga, el hijo de casa que anda a la

            escuela a Yrurita, que no sabe su nombre

de la casa de Domingo el cantero, llamada Ychetoa, dos

            hijos menores que andaban a la escuela que

            no sabe sus nombres

de la casa de Gamioa, un muchacho hijo de casa que anda

            a la escuela, llamado Martincho


Dijo que ha visto a otros muchos en los akerlarres pero no los ha cono-

-cido por andar cubiertos y por su poca edad pero

cómo a los demás ha visto a los suso nombrados tener

al Demonio por su Dios y rezar por él de rodillas y ado-

-rarle en la parte posterior y como a su Dios y no lo dice

por odio ni por temor ni por otro respecto alguno

sino en descargo de su conciencia y leídole su dicho lo

ratificó y no firmó por no saber y en su presencia

firmó el dicho Señor comisario. Valga el sobrepuesto

un hijo de casa y lo borrado do se leía Garçia no valga

Fray Leon đAranibar                      Ante mí, Miguel de Nabart, notario


imagen 1117

                            Revocación

Yrurita


En el lugar de Eliçondo a veinte y seis días del mes de Agosto del año

de mil y seiscientos y once por presencia de mí, el escribano real infraescipto pareció de

su voluntad ante el padre Fray Leon de Aranibar comisario del Santo Oficio de la

Inquisición Maria de Yturregui, mujer de Joanes de Oyarzun, vecina del lugar

de Yrurita de edad de cuarenta años poco más o menos, la cual dijo

que venía a descargar su consciencia y decir la verdad de lo que sabe ante

el dicho comisario y habiendo jurado en forma debida de derecho que dirá ver-

-dad y guardará secreto.


Dijo que puede haber cinco meses de tiempo poco más o menos que ésta vino ante el dicho

comisario y confesó ser bruja no lo siendo y declaró cuatro o cinco

cómplices del dicho lugar de Yrurita por brujos no sabiendo ésta cosa

alguna de ellos y que la dicha confesión fue violenta y forzada con muchos

inducimientos que la hicieron para que lo confesase con ocasión de que Mariachipi de Yturregui su hija de ésta , mujer soltera confitente , acusó a ésta ser

bruja pero que la dicha acusación fue falsa por la enemistad que la susodicha

ha tenido con ésta y muchos enojos que ha habido entre ellos por haber

parido dos veces la susodicha sin ser casada como mala mujer y haber-

-la reprehendido ésta muchas veces y que aunque verdad que un hijo de ésta

de edad de diez años dijo que ésta lo llevaba a akerlarre, fue por los

inducimientos muy grandes que en la escuela le habían hecho para que lo dijese

y que el dicho muchacho dice ahora que mintió y no dijo verdad y que con la

confesión de los susodichos, algunos del dicho lugar la espantaron de tal

manera que como tiene dicho confesó ante el dicho comisario que era bruja

y declaró ciertos cómplices por que la susodicha su hija la dijo que aquellos

eran confitentes y que no importaba que dijese por ellos y que la dicha

su confesión fue falsa y contra la verdad y que ahora se retrata de ella y

la revoca como falsa y no quiere que se dé crédito ni fe a ella sino a esta

presente que la hace espontáneamente y por descargo de su consciencia y salvación

de su ánima y que aunque después de su dicha confesión primera estando

el señor inquisidor en este lugar de Eliçondo, algunas personas dijeron a ésta

que si confesaba ser bruja luego sería reconciliada y absuelta y que

un hijo estudiante que ésta tiene sería capaz para ordenarse y ser clérigo

y que todos gozarían del Edicto de Gracia pero que si no confesaba la

imagen 1118

llevarían presa y que el dicho su hijo quedaría con nota e infamia y que

no pudiera ser clérigo y la casa y hacienda quedaría asolada y per-

dida por la Justicia pero con todo esto, ésta no puede decir que es bruja

ni que lo ha sido, sino falsamente y mintiendo, y que ésta es la verdad y

se ratificó en su dicho y por no saber escribir no firmó y firmó el

dicho comisario.

Fray Leon đAranibar                  Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

imagen 1783


Lecaroz nº 152              1611

Bruja = Gracia

Revocante Maria de D'Indart Rda

de edad de 56 años


imagen 1785


Delación de Maria de Yndarte

En el lugar de Eliçondo a catorce dias del mes de Marzo de

mil y seiscientos y once años ante el padre Fray Leon de Aranibar

comisario del Santo Oficio pareció sin ser llamada Maria de

Yndarte, mujer de Joanes de Yndarte, vecina de Lecaroz y dueña de

la casa de Yndarte, de edad que dijo ser de cincuenta y seis años poco

mas o menos la cual después que juró en forma debida de derecho

que dirá verdad y guardará secreto =

Dijo que puede haber mes y medio de tiempo poco más o menos que Gra-

-ciana de Gamio, moza por casar, hija de Pedro Sanz de Gamio del

dicho lugar de Lecaroz llevó a ésta una noche a akerlarre y que

después acá, ha ido ésta a los akerlarres veinte veces poco más

o menos a las piezas de Lecaroz y detrás de la iglesia de Arrayoz

y que en ellos ha adorado y reverenciado y besado al Cabrón en

la parte posterior como los otros brujos y brujas y que no

ha renegado de Dios ni de nadie porque aunque se lo man-

-daba el Cabrón, ésta lo difería siempre para otra noche.

Dijo más, que ésta ha visto al Cabrón que hace ciertas ceremonias

como de la misa y una cosa negra da como en comunión y que

ésta la ha recibido en compañía de otras brujas.


Dijo más, que ésta ha llevado algunas noches a los akerlarres

imagen 1786

a la niña de la casa de Larrechea y al niño de la casa

de Ortiberro y a la niña de la casa de Eliçaldea del dicho lugar

de Lecaroz y que las susodichas de antes que ésta las llevase

estaban embrujadas.

Fuéle dicho diga y declare las personas que ha visto y conocido en

los dichos akerlarres. Dijo que ha visto y conocido a las personas siguientes :

De la casa de Garaycoeche de Huarte, Maria de Garaycoechea

        moza por casar, hija de Sancho de Garaycoechea, difunto y otro mu-

        -chacho de la misma casa cuyo nombre ignora, hijo de

        Sebastian de Miqueleverro

de la casa de Larralde, Joanes de Larralde y su hija Graciana

de Larralde, moza por casar

de Migueleandiarena, Maria hija de Miguelandi, mujer de

        Beltran el Vasco

de Varrenechegaraya, Marimartin de Landa, mujer de Joanes de

        Çugarramurdi, que son caseros en la dicha casa

de Gamioa, la susodicha Graciana , hija de Pedro Sanz de Gamio

        y a su hermano Joanesto

de Plaza, la dueña llamada Graciana de Plaza, mujer de

        Miguel de Ortiberro

de Perurena, la dueña llamada Maria de Perurena viuda.

Todas de la parroquia de Lecaroz y algunos confitentes

imagen 1787

y niños que aquí no se asientan y que ha visto a otros muchos

aunque no los ha conocido y que a todos los suso declarados ha visto

adorar al Demonio y reverenciarle y ponérsele de rodillas

y hacer oración como a Dios y que ésta lo hizo lo propio

y que no lo dice por odio sino por descargo de su conciencia

y que todo lo susodicho es verdad y no lo hace forzada

ni amenazada ni atemorizada porque ésta no ha estado presa

ni la han hecho algún tratamiento malo y que todo lo ha

dicho de su voluntad en descargo de su conciencia y por no saber

escribir, no firmó y firmó el dicho comisario Fray Leon de

Aranibar. Ante mí Miguel de Narbart, notario.

            Concuerda con su original

            Por mi, Luis de Rojas


imagen 1789


Delación de Maria de D'Indart


En el lugar de Eliçondo a veintinueve

días del mes de Julio de mil y seiscientos y once

años estando en visita en la au-

-diencia de la mañana el señor Inquisidor Licenciado

Alonso de Salazar Frias, pareció de su voluntad

una mujer de la cual por medio de Fray Domingo

de Sardo, intérprete de la lengua vascongada que

tiene jurado secreto le fue recibido juramento en

forma debida de derecho de decir verdad y guardar secreto

de todo lo que hobiese echo, dicho y cometido, visto hacer

decir y cometer a otras personas vivas o difuntas sin

levantar a sí ni a otra persona falso testimonio,

dijo llamarse

Maria de D'Indart, mujer de Juanes de D'Indart

vecina del lugar de Lecaroz , de edad que

dijo ser de cincuenta y seis años poco más o menos

y que viene a decir y manifestar todo lo que

ha hecho y cometido contra Dios Nuestro Señor y Nuestra

Fe católica desde que es cristiana baptizada

sin encubrir cosa alguna como se manda en el

Edito General del Santo Oficio concedido a todos los que

hobiesen incurrido en la seta de brujos

para conseguir como ésta pretende la gracia

en lo cual dijo que tenia dicha su confesión

espontánea ante el padre abad de Urdax

imagen 1790

comisario del Santo Oficio, la cual parece que fue hecha

a catorce de Marzo de este presente año , pidió le

fuese leída y habiéndola oído y entendido toda

de verbo ad verbum por intervención del dicho

intérprete, dijo que la mesma que ella dijo y

así se ratifica en ella y la vuelve a decir

de nuevo añadiendo a ella que con las demás

torpezas y actos de brujas que ésta confesó

        en el margen     reniego

también renegó de Dios y de su bendita

Madre y de todos los sanctos del cielo , sacra-

-mentos de la iglesia y de todos los fieles

estando postrada ante el Cabrón Demonio del aquel-

-arre al cual recibió por su Dios y Señor y como tal

lo adoró y besó debajo de la cola y que

también participó con ésta carnalmente cinco o

seis veces en figura de Cabrón o de hombre

siempre con miembro disforme que le causaba

gran dolor y la primera vez le sacó alguna

cantidad de sangre y que aunque al principio

solía ir ésta a los aquelarres en compañía

de su maestra, al cabo en las posteriores veces

se iba sola, acompanada de un bulto negro

        En el margen          Actos

                                    Despierta y recor-

                                    -daba y no

                                    dormida

que venía por ella y la recordaba y sacaba de la

cama porque siempre fué allá después de estar

acostada y dormida y que saliendo por una

ventana grande de su aposento, iba y volvía

imagen 1791

        En el margen                Que veía , cuando iba y

                                            volvía , personas

                                            y oía ruido de

                                            animales y cam-

                                            -panas

por el aire sin mojarse en el camino aunque

lloviese o nevase pero que bien solía ver personas

y luces en el campo, aunque no de suerte que pudiese

distinguirlas claramente y ansí mesmo solía oir

ruido de animales y de campanas aunque estando

en el aquelarre no veía ni sentía más del bullicio

que estaba en él y que cuando ésta se hizo bruja

con el reniego de Dios y adoración del Demonio

las demás torpezas que ha manifestado aunque

entonces no las confesó ni manifestó a su confesor

por medio de no ser descubierta todavía supo y e??

?? en Dios muy bien que todo era con derecho a la fe

de Jesucristo que recibió en el baptismo

y que así se apartaba de la del gremio de la iglesia

y unión de los fieles y se hacía enemiga de

Dios y todavía lo hizo y cometió teniendo

por cierto que salvaría mejor su alma siendo

bruja que en la ley de los cristianos y que en

este error de entendimiento y falsa creencia estuvo

y perseveró todo el dicho tiempo hasta que Nuestro Señor

fue servido alumbrarla su ceguera para

conocer como ahora sabe y entiende que fue

todo aquello embuste y enredo del Demonio

con que ésta condemna su alma y así cree

y tiene firmemente lo que tiene y enseña la Santa

Iglesia de Roma y que fuera de ella

como ésta estaba, nadie puede salvarse y en esta

imagen 1792

fe y creencia quiere perseverar toda su vida

y morir en ella y que de haber sido bruja

y de la culpa que cometió contra Dios Nuestro Señor

le pesa y se acusa muy de veras y pide y suplica

de su divina misericordia se le perdone y a este Santo

Oficio y a su V.a use con ella de misericordia

que la une y reconcilie al gremio de la iglesia

de que estaba separada volviéndola en amis-

-tad de Dios y concediéndole toda la gracia

prometida en el dicho Edito que está presta

recibir y cumplir con humildad la penitencia

que le fuese impuesta y añadir siempre a que

se le acordare todo cuanto supiere de sus

culpas y de las ajenas y que lo que dicho tiene

es la verdad so cargo del juramento que

hizo y habiéndosele leído , dijo que estaba

bien escripto en que se afirmó y ratificó y ofreció

de guardar secreto y por no saber escribir

firmaron el señor Inquisidor e intérprete


El Ldo.Alonso de Salazar Frias Fray Domingo de Sardo

Ante mí, Luis de Rojas


imagen 1793


Audiencia de ratificación


En el lugar de Eliçondo a nueve

días del mes de julio de mil y seiscientos y

once años, estando en visita y en la

audiencia de la mañana el Señor Inquisidor licenciado

Alonso de Salazar Frias hizo

parecer ante sí a la dicha

Maria de D'Indart, vecina

del lugar de Lecaroz.


Preguntando que es lo que ha acordado en esta causa sobre lo que está amones-

-tado y mandado que descargue su conciencia y so cargo del juramento que

tiene hecho diga verdad en todo lo que dijere sin levantar a sí ni

a nadie falso testimonio ni encubrir la verdad porque esto era lo que

le convenía para la salvación de su alma y ganar la gracia que pretendía .

Dijo que él había recorrido bien su memoria y que no se acordaba

de otra cosa ninguna de más de lo que dicho y confesado tenía en

sus primeras confesiones donde tenía confesada la verdad de todo

lo que había dicho y hecho y así se refería y referió a su confesi-

-ón porque no se acordaba de otra cosa ninguna.

Y luego el dicho señor Inquisidor mandó entrar en la dicha audiencia

a fray Domingo de Sardo y don Juan de Arizcum, clérigo presbítero

los cuales tienen jurado de guardar secreto de todo lo que ante ellos

pasare, vieren , oyeren y entendieren sin descubrir a ninguna

persona. En presencia de los cuales dichos asistentes y honestas per-

-sonas el dicho señor Inquisidor rescebió juramento en forma debida de

derecho de la dicha Maria de D'Indart, so cargo del juramento pro-

-metió de decir verdad de todo lo que supiese e hubiese dicho y hecho

y siendo preguntado si se acordaba haber hecho ante su merced o

imagen 1794

ante otro ministro de este Santo Oficio por descargo de su conciencia

alguna confesión de cosas que hubiese dicho o hecho contra Dios Nuestro

señor y su Santa Fe Católica. Dijo que sí se acordaba haber

hecho su confesión de haber sido bruja y haber guardado y

cumplido los ritos y ceremonias de la falsa seta de brujos

y para ganar la gracia concedida a los tales secuaces de ella

y la pretendía ganar y refirió en sustancia algunas cosas de

sus confesiones y siéndole dicho por el dicho señor Inquisidor

que esté atenta porque agora se le leerán las confesiones que

así hizo por descargo de su conciencia y para ganar la dicha

gracia y vea si está todo bien escripto así como lo dijo y con-

-fesó y si tuviere algunas que quitar, enmendar o añadir

lo haga y ponga todo en estado de verdad porque se le hace

saber que lo que agora dijere es lo que puede parar perjuicio

en esta causa.

Y siendo leídas las confesiones que ante su merced hizo

en nueve dia del dicho mes de Julio de mil y seiscientos y once años

ante los dichos asistentes y honestas personas a la dicha Mar-

-ria de D'Indart de verbo ad verbum y por él oído y en-

-tendido palabra por palabra por intervención del dicho intér-

-prete dijo que todo lo que había sido leído y por él enten-

-dido era la verdad y lo que él había dicho y confesado ante

su señoría y estaba bien escripto asi como él lo había dicho y confe-

-sado y no tenía de todo ello que quitar, emendar ni añadir

sino que en todo ello se afirmaba y afirmó y ratificaba y

ratificó y si necesario era, de nuevo lo decía ante los dichos

asistentes y honestas personas por ser ansí la verdad

y no lo había dicho ni agora se ratificaba por otro res-

-peto ninguno sino por descargar su conciencia y ganar

la dicha gracia y vivir de hoy más como católico y buen

cristiano y que si para ello era necesario conclusión con-

imagen 1795

-cluya y concluyó difinitivamente e pidió sentencia con misericordia

y no lo firmó por no saber. Firmáronlo por él las dicha hones-

-tas personas.

El Ldo.Alonso deSalazar Frias Fray Domingo Don Joan de

de Sardo Arizcum

                Ante mí, Luis de Rojas


imagen 1797


Luego el dicho señor Inquisidor, visto la confesión ante su ?? hecha por la dicha Maria de d'Indart

y lo por él pedido, dijo que mandaba y mandó a la dicha Maria de D'Indart que esta-

ba presente que ante todas cosas en su presencia abjure y deteste los crímines de herejía y de

apostasía, observancias dicto y ceremonias de la secta de brujos por ella confesados y todo otra cual-

-quier especie de herejía y apostasía para que habiendo habiendo abjurado pueda ser absuelta y le ab-

-suelva de la sentencia de excomunión mayor en que ha incurrido y está ligada desde el tiempo que

cometió los delictos por él confesados y se le imponga e infunga penitencia saludable a su ani-

-ma y conciencia según los sagrados cánones lo disponen y sea reconciliada y unida al gremio

de la Santa Madre Iglesia según y cómo por el edicto y gracia de Ilustrisimo señor Inquisidor GL se provee y

manda y lo rubrico


La dicha Maria de D'Indart, habiendo oído y entendido lo que se le manda dijo estaba presto de ab-

-jurar como por el dicho señor inquisidor se le mandaba y de hacer lo demás que necesario fuere para

consiguir la dicha gracia y luego en cumplimiento de lo susodicho la dicha Maria de D'Ind-

-art abjuró en la forma siguiente con intervención del dicho Fray Joseph de Eliçondo intérprete que a la-

-do estaba presente declarándole en la lengoa vascongada todas las palabras de ello.imagen 1798.................................................................................y lo

fueron fray Joseph de Eliçondo y Don Miguel de Arramen-

dia e yo, el secretario infraescripto doy fé paso.

Ante mí, Luis de Rojas

El Ldo.Alonso de Salazar Frias Don Miguel de

Fray Joseph de Eliçondo Arramendia


Luego en continenti después de haber abjurado la dicha Maria de D'Indarte

en la forma que dicho es el dicho señor Inquisidor, pronunció un auto y sentencia del thenor siguien-

-te: Nos el licenciado Alonso de Salazar Frias Inquisidor apostólico contra la herética prauedad

y apostasía en la ciudad de Logroño, Reyno de Navarra, obispado de Calaorra y la Calzada por

autoridad apostólica usando de la facultad a Nos cometida por el Ilustrísimo señor inquisidor GL y seño-

-res del Consejo de la Santa GL Inquisición en veinte y nueve de mayo por la cual se nos da comi-

-sión para lo que de yuso se hará mención y en cumplimiento de la gracia y edicto de la con-

-cedido a los que hubieren incurrido en la vana y falsa secta de brujos en cualquier parte

y lugar de todo el dicho nuestro districto, vistas y consideradas las confesiones y abjuraciones

hechas en nuestra presencia por la dicha Maria de D'Indart juntamente con el ordinario de Pamplona.


imagen 1799


Christi nomine invocato

Fallamos la dicha Maria de D'Indart haber hereticado y apostatado de Nuestra Santa Fe Católica

y haber sido hereje apóstata y por el consiguiente caidado e incurrido en sentencia de ex-

-comunión mayor y anatema y estar ligada de ella y haber encurrido en las penas del dere-

-cho contra los tales herejes apóstatas establecidas más por cuanto arrepintiéndose de los er-

rores hereticales y de apostasía que tuvo confeso aquellos ante Nos en tiempo de gracia y los

ha abjurado y detestado y ha pedido ser reconciliada e unida al gremio de la Santa Madre

Iglesia en virtud de la dicha gracia que le debemos de mandar absolver y absolvemos

de la dicha sentencia de excomunión y reducirle y reincorporarlo al gremio y unión

de la Santa Madre Iglesia y si así es que de buen corazón y de buena voluntad y con

fé no fingida sea reducido y tornado a la Santa Madre Iglesia y a la fé de Nuestro Señor

Jesucristo y cumpliere la penitencia y penitencias espirituales que que por Nos le serán im-

-puestas y declaradas que debe gozar y goce la remisión y gracia que por el dicho edicto y cé-

-dula real de su majestad dada en Aranjuez en Vte quince de Abril de este dicho año se concede

a los tales brujos atenta la cual no lo declaramos en otras penas y así lo pronunciamos

en estos escriptos y por ellos

El Ldo Alonso deSalazar Frias


Así dada y pronunciada la dicha sentencia, fue notificada por mí el secretario infraescripto

mediante el dicho intéprete a la dicha Maria de D'Indart estando presente

siendo testigos los dichos fray Joseph de Eliçondo y don Miguel

de Arramendia de que doy fe, yo Luis de Rojas


imagen 1800


Y habiendo sido absuelta y reconciliada en forma la dicha Maria de D'Indart ??

el señor Inquisidor le mandó que en todos los días de los dos meses primeros en la iglesia o en

casa rece diez pater nostres con diez avemarías rogando y suplicando a Nuestro Señor muy de

veras que le perdone sus pecados y que también ayune todos los viernes de los dichos dos

meses y dentro de ellos confiese con el rector o cura de su parroquia o dé su licencia con otro

sacerdote y sobre el cumplimiento de todo esto, mayormente de la enmienda, le

encarga mucho la conciencia y la dicha Maria de D'Indart dijo que hará y cumplirá

lo que se le ha mandado

                                    Luis de RojasDeclaración de la Abjuración


El dicho señor Inquisidor declaró a la dicha Maria de D'Indart la abjuración que había

hecho y el cuidado que había de tener de ser buena cristiana y no cometer los erro-

-res que ha confesado ni otros algunos porque si lo hace no se le concederá más a. aunque

él la pida sino que sin ninguna misericordia serán ejecutadas en su persona y bienes

las penas del Derecho las cuales el señor Inquisidor declaró muy en particular y otras cosas

de este propósito.

                                Luis de Rojas


imagen 1801


Lecaroz

Revocación de Maria de Yndarte o Yrunbere

En el lugar de Eliçondo a veinte días del mes de diciembre del año de

mil y seiscientos y once en presencia de mí Martin de Eliçondo, escribano real

y del valle de Vaztan pareció sin ser llamada ante el padre fray Leon de

Aranibar comisario del Santo Oficio de la Inquisición Maria de Yndarte (ó) Yrunbere

mujer de Joanes de Yndarte vecino de Lecaroz en el dicho valle de Vaztan

de edad que dijo ser de sesenta años poco más o menos , la cual

dijo que vino ante el dicho comisario a decir y manifestar cosas en des-

-cargo de su consciencia y habiendo jurado en forma debida de derecho que

dirá verdad y guardará secreto =

Dijo que puede haber ocho meses de tiempo poco más o menos que en el dicho lugar

de Lecaroz se divulgó y publicó que ésta era bruja y que a cabo de algunos

días ésta confesó que así lo era y declaró ciertos cómplices hasta en

número de once personas por las cuales se dijo en el dicho lugar que

eran brujas y estaban presas. Y que después de lo susodicho cuando el

señor Inquisidor estuvo en este dicho lugar de Eliçondo ratificó su primera con-

-fesión hecha ante el susodicho comisario y fué reconciliada y absuelta

por el dicho señor Inquisidor y que después acá, que hizo las dichas confesiones

ha tenido y tiene gran dolor y remordimiento de consciencia por cuanto

se perjuró en ellas y no dijo verdad y se acusó falsamente a sí mes-

-ma y a las demás personas que declaró por brujas y que aunque por el

dicho perjurio y falso testimonio la hayan de quemar viva, lo quiere

manifestar y descubrir por la salvación de su ánima y que no quiere

que se dé crédito ni fé a las susodichas sus confesiones que fueron falsas

y violentas y contra la verdad sino a esta presente confesión que es verdadera

y la hace espontáneamente por la salvación de su ánima y descargo de

su consciencia y dijo que ésta no es ni ha sido bruja ni sabe que nadie lo

sea y que conoce y confiesa no haber otra ley para salvarse sino la ley

de Jesucristo y que cree y ha creído siempre en Dios y en Nuestra y en los

demás sanctos y sanctas y en la fe Católica y pide humildemente a los

señores inquisidores perdón por el pecado cometido con el susodicho per-

-jurio y se sujeta a cualquier penitencia y trabajos que se le dieren.

Fuéle dicho diga y declare que causas la movieron a hacer falsas las dichas con-

-fesiones particularmente no habiendo estado en prisiones ni otros trabajos.

Dijo que es verdad que ésta no estuvo presa ni se le hicieron malos tratamientos

pero que al dicho su marido y una hija única que tienen tuvieron muy

imagen 1802

gran pena y dolor de haberse publicado que ésta era bruja y con el

temor que lo debía de ser en muchos días la importunaron siempre

que confesase diciéndola que si no confesaba perderían la casa

y todos los bienes que tienen y que en particular un día el dicho su marido

la persuadió mucho y la rogó que lo confesase y hiciese otro tanto

por él y lo vió que se puso a llorar y que nunca le había visto llo-

-rar sino en aquella ocasión y que ésta se enterneció tanto que

confesó que era bruja y en confirmación de ello dijo que también eran

brujas las personas que estaban presas en el dicho lugar y luego

en consecuencia de lo susodicho hizo las dichas confesiones y ratificacio-

-nes y que ésta fue la causa de ello y no otra cosas.

Fuéle dicho diga y declare los inducimientos que ha tenido de personas particu-

-lares para retratarse y revocar sus dichas confesiones.

Dijo que ningunos inducimientos ha tenido sino los de su propia consciencia

que siempre le ha remordido y se ratificó en el suso dicho y no

firmó por no saber escribir y firmó el dicho comisario

Fray Leon dAranibar Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

imagen 1131


Lecaroz. nº 46 Revocante menor 20 años. 1611

Revocante Maria de Garaycoeche de 20 años.


imagen 1133


Confesión de Maria Chipi de Garaycoeche


En el lugar de Elizondo a veinte y ocho días

del mes de Febrero de mil y seiscientos y once años

en presencia de mí, Miguel de Narbarte, escribano

real y notario del Santo Oficio de la Inquisición pareció

presente sin ser llamada ante el padre fray

Leon de Aranibar abad del monasterio de

Urdax , comisario del dicho Santo Oficio

Maria Chipi de Garaycoeche, moza por casar

residente en el lugar de Huart de la parro-

quia de Lecaroz que dijo ser de edad de veinte años

poco más o menos y después que juró en forma

de decir verdad y guardar secreto

dijo que siendo niña de tierna edad sin saber cómo

una noche se halló en aquelarre en el lugar

de Arrayoz tras la iglesia parroquial de él

y después hasta que el señor Inquisidor Valle Alvarado

viniese a esta Valle y se leyesen sus editos

la llevaban en la semana una vez y después

acá, cada noche al propio puesto detrás la iglesia

de Arrayoz donde continuamente hacen sus aque-

larres los brujos . No sabe ni puede declarar

quién la suele llevar sino un negro, donde

ha visto un cabrón con dos cuernos , a quien

todos los brujos que llegan allí le vene-

ran y se le ponen de rodillas y le hacen ora-

-ciones como a su Dios y le besan y le adoran

imagen 1134

en el posterior los que son de edad y ésta lo propio

que los demás ha hecho después que tiene uso de

razón y ésta y todos los demás llegados a tener

uso de razón andan danzando y bailando

y antes guardar sapos y aunque ha sido ésta

muchas veces importunada por el Cabrón para

que reniegue de Dios Nuestro Señor que le crió y le ha

de salvar y de Santa Maria su madre y del baptis-

-mo y de todo lo demás , jamás ha querido venir

a ello ni lo ha hecho mas de que como todos los de-

-más le ha tenido al Cabrón por Dios y le ha

reverenciado y ha rezado por él, pero agora ha

conocido y conoce de cómo aquel es Demonio y como

tal a ésta engañó y engaña a los demás a los de-

más brujos que van a los aquelarres y quie-

-re volver a Dios criador suyo y del cielo y de la tie-

-rra que adoran los cristianos pidiéndole como lo

pide y suplica use con ella de misericordia y mediante

aquella perdonándole su pecado tan grave reciba

su alma en su santa gloria del paraíso y lo propio

suplica a los señores inquisidores le den la penitencia que

conviene para su alma.


Fuéle dicho que diga y declare las personas que ha visto

y conocido en los aquelarres.

Dijo que ha visto y conocido las personas siguientes:

de la casa de Perurena de Oarriz, la dueña vieja

de la casa de Perurena llamada Maria

de la casa de Larraldea de Huarte el dueño llamado

            Joanes y su hija Graciana, moza por casar

de la casa Hualdea de Huarte, la dueña más

            vieja llamada Marichipi

de la casa de Vizcandiarena, la dueña vieja

            llamada, a lo que cree, Mari Joanto

de la casa de Berrenchegaraya, a la dueña

            que reside en ella llamada Maria Martin

de la casa de Gortayria, el dueño más viejo

            llamado Miguelto

de la casa de Gamioa, una hija moza casadera lla-

            -mada Graciana

de la casa Estilartea, una hija de casa

            moza por casar llamada Maria Oarriz

de la casa de Duchuqueta, la dueña vieja lla-

            -mada Marichipi

de la casa de Eliçaguia, marido y mujer llama-

            -dos Beltran y Joaneta

de la casa de Plaza, la dueña más vieja que

            no sabe su nombre

Arrayoz

De la casa de Graciarena de Arrayoz, madre

            e hija llamadas Maria y Marimartin

de la casa de Barrenechea , la dueña vieja

            que murió pertinaz y que a todos los suso

nombrados ha visto tener al Demonio por su

Dios en todos los aquelarres que los ha

visto y como tal venerar y reverenciarle

poniéndosele de rodillas y rezar por él y be-

-sar y adorarle en la parte posterior y aun-

-que ha visto otros muchos no los ha conocido

por andar cubiertas las caras y tener la

imagen 1136

vista corta y que todo lo que ha dicho es verdad

y no lo dice por odio , rancor , enemistad ni por

dádivas sino en descargo de su conciencia y leyó-

-sele su dicho, ratificó y no firmó por no saber

y firmó el dicho comisario, Fray Leon

de Aranibar. Ante mí,Miguel de

Narbarte, notario


Concuerda con su original que está en

los papeles de brujos de Lecaroz.

Por mí, Fco Ladron de Peralta


imagen 1137


Revocación de Maria de Garaycoeche


En el lugar de Eliçondo a dieciocho dias del mes de Septiembre del año de

mil y seiscientos y once por presencia de mí el escribano infraescripto ante el padre fray Leon

de Aranibar comisario del Santo Oficio de la Inquisición pareció de su voluntad Maria de

Garaycoeche, hija de Sancho de Dolare y de Graciana de Garaycoeche

mujer defunctos que fueron del lugar de Lecaroz, de edad que dijo ser

de veinte años poco más o menos, la cual dijo que venía a manifestar

y decir la verdad y guardará secreto.

Dijo que a los primeros días de la cuaresma último pasada en el dicho lugar de

Lecaroz dijeron un niño o dos que ésta los llevaba a los akerlarres

y que luego en el dicho lugar la prendieron y tuvieron presa por dos dias di-

-ciéndola y persuadiéndola que confesase y que ésta por no tener culpa

ni ser bruja estaba perseverante en la negativa y que al tercer día

habiéndola atado los brazos con unos cordeles la colgaron con unas

sogas por la cintura y la tuvieron colgada y que fue tan grande

el trabajo que tuvo que perdió la habla y habiéndola bajado comenzó

a hablar y por dar contento a todos y porque no la pusiesen otra

vez de la manera susodicha o en otros malos tratamientos, confesó que era

bruja y fué traída ante el dicho comisario y confesó lo propio de-

-clarando ciertos cómplices siendo todo ello falso y contra la verdad

porque ésta no es ni ha sido bruja ni sabe que otros lo sean y que así

revoca la dicha su primera confesión hecha ante el dicho comisario y no

quiere que a ella se dé crédito ni fé por ser falsa y violenta y he-

-cha contra su voluntad y que a esta presente confesión quiere se dé

fé por ser voluntaria y espontánea y verdadera y que no la hace

por inducimiento de nadie sino movida por el gran dolor que tiene

de haber mentido y perjurado en la dicha confesión y por el remedio

de su alma y descargo de su consciencia y que ésta es la verdad por el juramento

que tiene hecho y se ratificó en su dicho y no firmó por no saber

escribir y firmó el dicho comisario. Valga entre ringlones do dice. presa

Fray Leon dAranibar Ante mí, Martin de Eliçondo, escribano


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&