viernes, 18 de marzo de 2016

Baztan eta 1.Karlistada: 1833 - 1.kap.Haustura

BAZTAN  eta LEHEN KARLISTADA: 1833

ZAZPI URTEKO GERRA
EDO LEHENBIZIKO KARLISTADA

Hau denek dakigu eta eskolan ikasi: Karlistada ez zen bapateko leherketa bat; hasi zen  egosten aski lehenago ,  Frantzestean (1812)  La Constitución de Cadiz onartu zelarik.

Badakigu nola El Deseado “-k (Fernando VII) deusestatu  zuela Constitución hau bi urte beranduago, 1814. urtean .


Badakigu nola deitutako “Trienio Liberal”-ean (1820/23) liberalek berriz Constitución  hori berrezarri zuten baino sortu zuten gerra galdu (Gerra Realista) eta berriz  Constitución  hori kendua izana zen.

Irabazleek, absolutistak edo realistak, gero karlistak izanen direnak, boterea hartu eta esku zakarrez agindu hamar urtez (Decada Ominiosa) .
Bertze hitzekin errana, afera? Constitución bai (Errege gutti), Constitución ez (oro Errege).

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
Hamar urte pasata, erregeak, Fernando VII, fisikoki gaizki zegoenez, bi posibilitate zituen bere burua ordezkatzeko: bere alaba, Dª Isabel, nini bat, edo bere anaia, Don Carlos Maria Isidro, absolutisten artean maitatuena.

Momentu batean erregea eritzen da eta Cristinak , erregearen emaztea eta iloa, Reyna Gobernadora, boterea hartzen du eta zuen boterea (baita bere alabarena ere) finkatzeko, liberal moderatuekin aliatzen da. 1832.ean Erregea berpizten da eta bere anaia Carlos Isidro, intrigante bat, Portugalera “igortzen” du. 

Bizkitartean Reyna Gobernadorak segitzen du karlistak/realistak (batez ere militarren artean)  nolabait “purgatzen” eta edozein kargu publikotatik baztertzen eta kanporatzen. Hortik, omen dator kanta hura “Maria Cristina me quiere gobernar...”, omen.1833. urtean gaude. Reina Gobernadora  bere alabaren tronua txukuntzen ari zen bizkitartean ,  karlistak “conjura” han eta “conjura” hemen Don Carlos María Isidro de Borbón y Borbón-Parma erregea izan dadila; Espainiako edozein lekutan Juntak prestatzen Rotura/Hausturako  egunarendako: Madrilen, Castilla La Viejan eta La Nuevan, Extremaduran, Aragoin, Galizian, Valentzian, Sevillan, Bilbon, Gasteizen, Nafarroan…, hau da , penintsula osoan baino... eta hau akats larria beren interesendako, Junta Carlista bakoitza bere aldetik, koordinatu gabe, zebilen.
Nafarroako “conjura”-ren buruak D. Juan Manuel Sarasa Koronela eta Eraso Jenerala ziren. Eta haiekin harremanetan, Baztango Alkate Jauna, Don Martin Luis Echeverria , Berroetakoa, eta berari laguntzeko , Andres Borda, Elbeteko Xarolako etxekojauna. Zer erran zien gure alkateak konjuratuei? Hausturako  tenorean, 300 baztandarrekin  agertuko zela, 300 ! Espartakoak bezala.
Irailak 29     San Migel egunean, Erregea hilko da. Karlistek ez dute Isabel II onartzen eta  hasten dira sublebatzen Espainia osoan  “ Viva Don Carlos!”-ka, baino lehenago erran dugunez, Junta Carlista bakoitzak nahi zuelarik eta bere kontura.
  
Hau denaren azpian bi postura politiko argi badira: liberalismoa (Constitución Española) eta absolutismoa (Lege Zaharra ). Eta denbora haietan gauzak konpontzeko forma bakarra, gerra. Eta gerra izan zen ere Hego Euskal Herrian.

Urriak 06          Santos Ladron jeneralak (nafarra)  Don Carlos alde goititzen da, Logroñotik Los Arcosa gan eta egun berean zanpatua eta biharemunean afusilatua. Afera honek nafar karlistak asaldatuak eta ikaratuak utzi zituen.

Hala ere, Urriaren 12an Eraso Jeneralak agindua eman eta “haustura/rotura” hasi zen Nafarroan. Sarasa Koronelak Luzaideko karabineroak desarmatu zituen, Auritzberrin konjuratu gehio agertu eta Orreagan direnean  Sagastibelza ailegatu zen.

Urriaren 14an bertze konjuratu bat, gure alkate jauna, D.Martin Luis Echeverria     80 mutilekin ( zionez presaka ibili zelakotz ez zuela astia izan prometitu zituen 300ak ekartzeko) agertu zen.

Azaroak 01     Sarasa koronela Eraso jeneralarekin Zaraitzun bildu baina hondar hau eri zagoenez han (bon, Frantziara pasako da , Luzaiden barna, baina frantsek preso hartuko) utzi zuen eta inguruko haranak korritu ondoren poliki poliki Lizarra aldera gana zen. Bi batailon dituzte karlistek, Sarasak bat eta bertzea Iturralde Jeneralak.

Azaroak 05.       Bertze konjuratu bat, Don Tomas Zumalacarregui jenerala, biltzen zaie. Iturralde jeneralak ez dio agindu makila eman nahi. Dena den erabakitzen dute Junta Realista de Navarra bat antolatzea: Bortz buru: D. Juan Echeverria (apeza: batek dio gure alkatearen anaia zela eta bertze batek Los Arcoseko apeza zela ), D. Martin Luis Echeverria (gure alkate jauna), D. Joaquin Marichalar, D. Benito del Rio y D. Juan Crisostomo Vidaondo. Secretario: Florencio Sanz.

*Elizondoko parrokoa Juan Nicolas Echeverria zen, eta  liberalek preso izan zuten Miserikordian . Juntakoa izanen balitz, afusilatu izanen zuketeen. Hortaz susmatzen dugu aitzineko Juan Echeverria hori Los Arcosekoa zela.


Pamplona 12 de Octubre de 1833. Antonio Solá biserreiak proklamatzen du

“Habiendose declarado en revelion abierta D.Santos  Ladron …
Art. 1º Errebeldeak ez badira entregatzen... pasados por las armas
Art. 2º Errebeldeekin elkartzen den nornahiri … pena de muerte
Art. 3º Errebeldei bakarrik konfesatzeko astia emanen zaie... “Bandoaren helburua ? Jendea iziarazi.

Azaroak 15.           Boluntario gehio bilduko zaie karlistei , lau batailon dagoenekoz eta hondarrean,  armadaren burutako Don Tomas izendatuko dute. Eta hau agintzen hasten da.
Bere lehen agindua, soldata jautsi : “Voluntarios : Bihartik aitzinat ezina da zuei ematea  los dos reales de prest (soldata) ... La escasez de fondos … no se dará de paga más de un real de vellón diario..”

Bertze aginduen artean Bigarren batailoneko 5. Konpainiari (baztandarrak zirenak) Baztanera gateko 5º Batallon de Navarra  eratzeko Sakanako boluntarioekin berratua, Ibarrola lehen komandantea eta Don Miguel Sagastibelza bigarrena. Boneta jaunzten zuten karlistek. Bosgarren Batailoneko kolorea? Urdina, bai azula.

Jakinarazteko: Teorian, Konpainia± 100 soldadu.  Batailon : ± 8 konpainia = ± 800 soldadu

Azaroak 25.        Bascongadetan eta Ipar Kastilan nolabaiteko kontrola hartua zuten karlistek ( Bilbao ,Gasteiz eta Kastilako iparraldea) baina gobernu liberalak Sarsfield jenerala igortzen du eta paseo militarrez karlistak “desegiten” ditu momentuz. Ipar Kastila garbitu, Bilbao eta Gasteiz berreskuratu , Baskongadetako batailon karlistak iheska batean edo berak dioenez, “banda guziak” deseginak.

Eta egun horietan La Revista Española-k dio nola Frantziako prentsan agertuko den dekretu bat non diote nola “las bandas carlistas” muga zeharkatzekotan desarmatuak izanen zirela, nola behartuko lieke Frantzia barneko departamentuetara gatea eta nola ez litzaieke deus emanen.
Hau gerra honetako faktore bat da: frantsek Espainiako Gobernuaren alde egiten zuten, karlistak preso hartu eta liberalei ,ez bakarrik lagundu  baita utzi ere beren dermioetan sartzea.

Halaber, gehitzen du egunkari honek nola Arabako karlistak, barraiatuak,  Lizarra aldera mugitzen ari direla, nola Eraso jenerala Garazira preso eraman duten eta nola “una gran parte de los insurgentes de Baztan beren armak utzi dituztela”. Berri hau asmatua dirudi, zeren karlisten 5. Batailona ( 800 boluntario!!!) Baztanen baitzagoen.  Gero ikusiko dugun bezala,  liberalak ere baziren Baztanen.

Azaroak 28.           L'Indicateur-ek Frantziatik dio  nola “Erreginaren tropek Gasteiz eta Bilbao hartu ondoren, karlistak segitzen dute gure mugetara (Frantziara) etortzen. Veinte de sus jefes Ainhoan, 28an, agertu zirela non gure abantzadak desarmatu baitzituzten eta egun berean Baionara eramanak... diotenez todo promete que seran seguidos de otros muchos zeren  Erreginaren tropak haien gibeletik baituzte batez ere Nafarroan non erretiratzen ari  baitira con desorden Lizarran biltzeko.”

Hala ere, Abenduaren 10ean La Revista Española-k dio  nola “los facciosos de Navarra” Urdazubi eta Ainhoa artean agertu direla. Erraten ez duena da  Baskongatatik ihes egin duten karlistak Zumalakarregiren aginpean jarri direla bere armada berratzen.

Egunkarietan  Zumalakarregi izena ez dute ezta aipatzen ere hilabete hauetan. Zer ari dira egunkariak saltzen egun hauetan?  Erreginaren soldaduek iniziatiba dutela,     “dispersando facciosos ari direla leku guzietan”, partida karlistak iheska eta kontrola Gobernuaren  eskuetan dagoela. Ia guzia propaganda Erreginaren alde.

Jakinarazteko:
  •  Gerra honek  segizio haundia izanen du orduko prentsan eta guk hortik informazione eta berri aunitz hartuko ditugu. Egunkari gehienak ( ia denak: Eco de Comercio, La Revista Española, La Sentinelle des Pyrenées, l L'Indicateur de Burdeos...) liberalak dira eta ematen dituzten berriak beti interesatuak dira, maiz mesprezioz idatziak eta sistematikoki etsaiak, karlistak, gutiesten.  Hala ere hemen pasatzen ari zenekoaren ideiaren bat ematen dute eta hortaz ia aldiero erabiliko dugu informazione hori.

  • Militar karlistak , karrerakoak dira, ofizioa dute, buruek (Zumalakarregi, Sarasa, Eraso…) esperienzia izugarria zuten zernahi gisako gerretan eta beren etsaiak      ( Mina, Cordova, Quesada…) karlistak bezain trebatuak eta gainera beren “lankideak” izanak: elkar ezagutzen zuten. Diferentzia ? Armak eta tropak.


Urtea akitzekotan ari zelarik, Sarsfield jenerala (izen ingelesa baina espainiarra zen)  Iruñean dagoelarik enteratuko da Tomas Zumalakarregi nafar partidak/batailonak biltzen eta agintzen ari dela.


Tomas Zumalacarregui


Abenduaren 29an, Asarta herriaren ondoan borrokan lotuko dira lehen aldiz, han zagoen 5º Batallon de Navarra, inork ez irabazi ( bon , puntuak Gobernuari ematen zaizkio ) karlistak (munizionik gabe) handik aire baino bizirik. Hemen hasten da Don Tomas Zumalacarregiren leienda, El Tio Tomas, El Lobo de las Amezcoas (Amezkoan altxatzen zelakotz). 

Bera gorestea ez da gure helburua, hala ere, Baztango historian (mendietan, herrietan, karriketan) ikusiko dugu noizenbehinka.

Bertsolariak holaxen erranen du :

                                      Zumalakarregi da
                                      gure jenerala
                                      honek amaituko du
                                      hasitako lana;
                                      bihotza zintzo dauka
                                      fedearengana
                                      ez da inguratuko
                                      beltzik horrengana.Eta Asarta batailarekin lotua, lehenbiziko baztandar hila. Gerra honetan jende aunitz hil eta hilarazi zuten, aunitz. Erraten denez, In Memoriam. Guk Baztangoak kontatuko ditugu, hortaz Osasuna Enkomendatzeko. Hala dio Libro de Defunciones de Oronoz :” El dia 29 de Diciembre de 1833 hil zen Juan Miguel de Latadi en campo de honor (gerran), siendo sargento 1º de la 1ª Cia del 5º Batallon de Navarra… ezkondua Mª Antonia de Laurnagarekin .. 26 urtekoa….”

Karlistak beti lasterka batean baina gobernuaren ahuleziaz probesten, erraten ahal da Nafarroako Ipar Mendebaleko, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako iparraldeko landa eremuak kontrolatuko dituela Tomasek urte honetako hondar hilabetean, soldadu (“boluntario”) gutiago eduki arren eta batez ere armamentu aise eskasagoekin ibili arren. Militarki, holaxen akitu zen 1833. urtea .

Eta Herrian, Baztanen, zer? Dirudienez eta prentsaren arabera karlisten kontrolpean zagoen zeren hemen trebatu eta hornitu baitzen 5º Batallon de Navarra, hala ere informarzione gutti topatu dugu eta ikusiko dugunez Baztan ez zen kontsideratzen ahal ohiko lurralde karlista baten bezala.

Irailaren Batzar Nagusian gure alkate jaunak sinatzen du, bai,
han zagoen Don Martin Luis Echeverria gure “konjuratua” (gerra ez da hasi), han azaltzen dute nola lortu duten  baimena  para estraer al extranjero 35etik 40ra karga ikatz, edo nola aurten gaztain aunitz badela eta saltzekotan se puede sacar unos reales , eta hala izan dadila erabakitzen dute interesatuak alkate jaunarekin jar daitezela harremanetan edo por cumplir sus tres años de alcaldía terna/hirukotea (Baztango Udalak hiru persona aurkezten zituen eta Biserreiak horien artean aukeratzen zuen alkatea izanen zena)  proposatu behar zuten datorren alkatetzarendako.

Nortzuk ziren  herrietako alkateak urte horretan?

Baztango Alkatea          Martin  Luis Echeverria

Arizkun                       Esteban Javier Torres             Erratzu            Miguel Francisco Arguinarena
Elizondo                      Francisco Iparraguirre            Irurita             Juan Jose Iturralde
Azpilkueta                   Martin Jose Goyeneche           Elbete              Pedro Francisco Barreneche
Lekaroz                       Francisco Inda                        Gartzain          Juan Martin Echenique
Ziga                             Juan Cruz Berecochea             Berroeta          Lorenzo Meoqui
Almandoz                    Manuel Martin Inda                  Aniz                Juan  Cruz Juanacorena
Arraioz                        Bautista Zozaya                      Oronoz             Sebastian Indart


Elizondon eta Udaletxeko etxean eta salaren barnean… Junta General… a 27 de Diciembre
de 1833… bildu ziren… eta diote

....por ocupaciones de su principal  (hau da,  gure alkate jauna gerran zagoena) preside Don Miguel Marcos de Zelaieta (teniente alcalde)... eta tratatzen duten lehen afera landen etxitura...”

Historia honetan , nor dira pertsonai nagusiak? Nola deitzen dira/diete? Nomenklatura pixkat.


         LIBERALAK                                       KARLISTAK

         S.M. Isabel I de Navarra                           S.M. Carlos V de España
         edo Isabel II de España                              El Pretendiente
         Erregina/La Reina                         Don Carlos
      
         Mª Cristina, Reyna Gobernadora
         La Regenta

         Jeneral sonatuenak:                       Jeneral sonatuenak:

         Mina (Espoz y Mina)                                   Zumalakarregui
         Espartero                                                  Maroto
         Valdés                                                        Eraso
         Rodil                                                          Gomez
         Córdova                                                      Moreno
         Quesada                                                     Guergué
Oráa                                                          Elio

         Bertze pertsonaiak:                       Bertze pertsonaiak:

         Zugarramurdi, Don Ramon                          Sagastibelza, Don Miguel
         “Charandaja” (Don Leon Iriarte)                 Echeverria, Don Martin Luis
         Irulegui (Don Antonio ?)                                                

         Tropak:                                   Tropak:

      Soldaduak/Soldados                                  Boluntarioak/Voluntarios
         Carabineros                               Aduaneros          
         Tiradores de Isabel II (Miliziak)
         Urbanos (Miliziak)
         Guias (Miliziak ?)
                                              
         Karlistendako                             Liberalendako
        
         Cristinos/Giristinoak                                  Carlistas
         Isabelinos                                                  Karlistak 

         Chapelgorris (Miliziak)                              Chapelchurris
         Pezetero/peseteros (Miliziak)                   Facciosos
         Beltzak                                                      Serviles
                                                                 
                                                                          
                                               Herria

        Erratzu                                        Arizkun
     Irurita                                         Azpilkueta
     Gartzain                                       Elbete
     Arraioz                                        Lekaroz
     Amaiur                                       Oronoz
                                                     Almandoz
                                                     Berroeta
                                                     Aniz
                                                     Ziga
                              Elizondo


Eta hau dena , nondik atera dugu? Gehiengoa Internetetik.

·         Baztango Udaletxeko Artxiboa.
·         Baztango herrietako “Libro de Defunciones”.Archivo Diocesano de Pamplona
·         Prentsa: BNE (Biblioteca Nacional Española). Internetez
·         La Sentinelle des Pyrenés. Mediatheque de Bayonne
·         Historia de la Guerra Civil y de los partidos Liberal y Carlista....
         Antonio Pirala.1891. Internetez
·         Manifiesto que da al público imparcial el Teniente Coronel D. Ramon Zugarramurdi y Arozarena. Biblioteca General de Navarra
·         Mina el Liberal. J.M.Iribarren
·         Atheka-gaitzeko oihartzunak. J.B.Dasconaguerre. Internetez
·         Campaign with Zumalacarregui. Internetez
·         Relación del viaje del Rey y Señor don Carlos V, de Bayona a Elizondo en 1834 según Joaquín Da Cruz. Internetez
·         Colección de documentos oficiales y extraoficiales 1838. Internetez
·         El cólera: la epidemia de 1834 en la Ribera... Esteban Orta. Internetez
·         De voluntarios realistas a mercenarios liberales.                                          Ramón del Rio Aldaz.1997. Internetez
·         Mina y Zumalacarregui en la batalla de Larremiar. J.M.Iribarren.1944. Internetez
·         De cómo se salvó Elizondo y porqué fue condenado Lecaroz.
         Antonio Ros de Olano.1884. Internetez
·         Karlisten leenengo gerrateko bertsoak. Auspoa.1992. Internetez
·         Memoria militar y política sobre la guerra de Navarra....                                            J.M. Arizaga.1840. Internetez
·         Memorias del General Don Francisco Espoz y Mina. 1840. Internetez
·         The most striking events of a twelvemonth campaign 1836.
         C.F.Henningsen. Internetez
·         Para la historia de la Primera Guerra Carlista. Florencio Sanz Baeza.1840.Internetez
·         Spain revisited. A.S.Mackenzie. 1836. Internetez
·         The Revolutions of Spain from 1808 to the end of 1836. Vol II.
         William Walton. 1837. Internetez
·         Tio Tomas. Alexis Sabatier. 1836. Internetez
·         Vida y hechos de Don Tomas Zumalacarregui. J.A.Zaratiegui. 1845. Internetez
·         Carlistas y Liberales en Navarra, 1833/1839. J. Pan-Montojo.1990
·         Artikulu solteak, gehienak Internetez ikusiak.
*   Sketches. Civil War in Spain. by Major C.V.Z. Internetez.
·         Fotoak, gehienak Internetez. Eskerrak Carlos Elorza eta Pako "Ziaurriz"-i.
·         Itzulpenak, eneak, libreak eta laxoak!

         Teman interesatuak, mileka liburu baduzue!


No hay comentarios:

Publicar un comentario