viernes, 28 de febrero de 2014

Baztan eta Frantzestea. 2.Kapitulua: 1809

Baztan eta Frantzestea

2.Kapitulua: 1809

1809 : Europako egoera


Gerra Baztanen inguruetan dago. Alde batetik Penintsula aldean, batez ere Espainia aldean, armadak (espainiarra, frantsa eta aliatuak = ingelesak eta portugaldarrak) elkar zanpaka ari dira. Geihenetan frantsak garaile (Zaragoza, Medellin, Ocaña…) baina espainiarrak (Alcañizen) eta aliatuak (Oporton) noizenbehinka ere. Aliatuak Portugal aldean aritzen dira, Espainia aldean Armada Espiniarra eta “guerrilleros”,  eta  Nafarroan, “boluntarioak” ( Espainiako historiografian “guerrilleros”erraten dena): Marcalain, Ochotorena (Baraxuri), Gurrea, Sarasa (Txolin), Villanueva (Juanito el de la Rochapea), Zabaleta (Beltza), Lizarraga (Tachuela), Carrasco, Paul Echeverria (El carnicero de Corella), Garces de los Fayos, apeza, Mina… Urte honetan, 1809an,  boluntarioen indarra finkatuko eta hedatuko da. Hala ere, ez du ematen Baztanen estruktura finkorik zutela. Horrek ez du erran nahi haien “bisitak” ez direla nabaritzen. Kontra. Gauza bera frantsekin, dirudienez oraindik ez dira Baztanen “jarri” baina baztandarren kostura baietz bizi.
Wagram guda: hilak eta kolpatuak, 50.000

Europa aldean, 5. Koalizioa (Ingalaterra eta Austria) eta sarraski ederrak: Borrokak non nahi, Sacile, Radzyn, Abensberg, Essling          ( hemen Napoleonek galdu zuen),  Wagram…

Chuquisaca.25 Mayo.Primer Grito Libertario de América


Eta Ameriketan? Baita han ere ! Mexikon, Uruguayen, Bolivian edo Ecuadorren hasi dira antolatzen beren Independentzi(a) Gerra Espainiaren kontra. Benetan, gerra hau mundiala izan zen.
Dena den, gure historia honen protagosnistak Baztan, Nafarroako boluntarioak eta frantsak izanen dira eta maiz nahaste koropiletsu batean agertuko dira.


1809.05.14           Batzar Nagusia. Afera batzuk tratatu zituzten. 

Lehena, Casa de Misericordiarena. Jendea ez dago konforme nola dabilen eta komisione bat prestatu behar afera xuritzeko. 

Bigarrena. Baimena eska diezaiola Biserregeari armak erabiltzeko…”para la persecución de los ladrones y malechores que infestan Caminos y Puertos de este Valle…”  Nor dira ladrones/lapur horiek? Boluntarioak? Hala benetazko ebastaleak?                                                                       

Hirugarrena. Ogiaren prezioa. Plazetan saltzeko libera batekoa 8 marabedietan eta ostatuetan 9 marabedietan.  
                ( 1 real de vellon = 38 marabedi)

Laugarrena. Iruñean Baztanek duen prokuradoreak mugi ditzala errekursoak Baztanek pagatu/paratu/patu behar zituenak gutiago izan zitezen: 160 rv (real de vellon) egunero Esteribarri pagatu behar, 20 idi pare eta 50 mando zamalana egiteko Iruñeraino, 750 rv egunero Amaiur, Urdazubi eta Zugarramurdirekin batera  Maiatzeko zerga (hiru epetan) pagatzeko. 
   Eta hondarrean eta azkenean,  “finalmente se observe inbiolablemente…” Erresumaren sentzentzia bat non azaltzen  da zenbat ahuntz izaten ahal du bakoitzak , y las dos (bida!) que se les concede hayan de andar con su custodia..” eta ez bada hola egiten, igurain / herriko mutil / baile = balle /costiero-ek ekar ditzatela eta tengan la pena correspondiente”.1809.05.30                    Batzar Nagusia.Don Juan Luis de Mutuberriak, Udaletxeko idazkariak, dandoles a entender en el ydioma bulgar bascongado…” azaltzen dizkie ”Casa de Misericordia”-ren funtzioak ordu artio izan zituenak zein izan ziren eta gehitzen du nola,  ordu artio egon den Juntak,  haren dirua con toda escrupulosidad” erabili duela . 


                          
Hala ere, onartzen baita atrasos/gibelapenak izan direla eta botaketa baten bitartez erabakitzen dute Miserikordiako aitzineko Juntak dimiti dezala berri bat jartzeko, nota batekin: ocurren muchos gastos de andar juntandose a menudo todos los individuos de esta Junta”. Hortaz, aldi berean erabakitzen dute lehenago bazkariarendako ematen zizkien bi pezta (pezta bat= 4 erreal), orain hiru erreal izan behar zirela.
Ez zen bakarrik diru kontuak xuritu zirenak Batzar Nagusi/Junta General honetan. Elizondon pilota zale batzuk, trinkete bat montatua zuten Udaletxeko arkupeetan (pasaka jokatzeko ), baita jarlekuekin deskantsoarendako ere, “jugando sobre cuerda” eta erosoago jokatzeko eta ikusteko, arku baten pareta botarazten dute botaketa baten ondoren.  

1809.06.06                   Balleko Etxean. Batzar Nagusia. Eskribauak etorri diren errege zedulak leitzen dizkie han bilduetakoei: Josef Napoleon “…rey de la Españas y de las Yndias…” agintzen tranquilidad”, jendea ez daiela mugi eta funtzio publikoan lan egiten edo eginen zutenek zin egin behar “…juramento de cumplir las obligaziones de su cargo...”.  Biserrege jaunak, Duque de Mahon, Udalari eskatzen dio milizia bat presta dezan para la persecución de los Ladrones, Homicidas, Salteadores y Asesinos de las Quadrillas de Hombres que con el nombre de Voluntarios infestan en Reyno ”. Espainiako historiografian “guerrilleros” hitza erabiliko dute baina Nafarroan, beti,Voluntarios,  (nola orduko euskaraz?) eta  hola eginen dugu guk.Diferentziaren bat bazen?  

Batzarra ez zen akitu komisione bat eratu gabe erabakitzeko nola konpontzen ahal zuten “zamariak /bagages”-en  afera.

1809.08.07                   Javier de Mina “El Estudiante. Zaragozako setioan omen egona, Nafarroara itzuli zen eta lagun batzuekin (Sarasa, Elordi,Azcarate eta Gorriz) erabakitzen dute ekintza armatura pasatzea frantsen kontra aritzeko eta nolabait “legalak” izateko, Lerida aldera joanen da eta hango Juntak “Cabo del Corso Terrestre de Navarra” izendatuko du. Abuztuak 7 zituen eta bere lagunekin Iruñea utzi ondoren bere karrera militarra hasiko zuen. Horrek ez du erran nahi lehenago ez zirela izan “guerrilleroak” Nafarroan aitzineko informazioan ikusi dugunez, baino Javier Minarekin estruktura finko, organizatua, baita uniformatua hartzen dute eta ez dira lapur oportunista batzuk baizik “boluntarioak”. Hasieran bere ekintzak Nafarroako erdi aldean  burutuko dira ( Zangotza, Ilunberri, Monreal,Tafalla, Lizarra…)  baina inguruko dermioetara lekutzeko ez dute arazorik izanen.                                                                   
Baztanen agertzen diren boluntarioak Minaren menean daude.


Minaren nafar boluntarioak

Uniformea?  Ahal zutenak, zamarra nabar kolorekoa, galtzak kolore berekoak, botoi xuriak, lepokoa gorria eta zapel (ez boneta!) kopaluzekoa edo zapel kaskaluzea. Zapel kaskaluzean, kokorda (kukulin ) gorri bat. Ilea luzea, naski.
1809.08.08.             Elizondon, Batzar Nagusian, eskribauak les lehi en alta e inteligente voz dando a entender su contesto en el ydioma bulgar bascongado… por ser el que todos comprenden..” Iruñeko gobernuak igorritako zedula batzu: Lehenean, nola gai batzuek ez dituztela pagatu behar zergak edo arbitrioak Nafarroatik Kastilara sartzekotan edo ateratzekotan, zeren soldadu frants aunitz handik baitabiltzala eta are tropa gehiago esperatzen baitute Frantziatik                                             
Orduko sosak
     
Bertze zedulan erraten die nola Baztanek 163.454 rv (real de   vellón) 4 mr (marabedi) pagatu behar ditu. Hemen eztabaida izan zen eta galdegiten dute ia kopuru horretarik lehenago frantsen ospital militarrei eta tropei 92.325 rv 18 mr pagatu zituztena aitzineko zifratik deskontatzen ahal zen.                                                        
Bertze gauza bat: Biserregeak, Duque de Mahonek, dekretu batean (1809.07.17) eskatzen du herrietatik falta diren mutilen zerrenda, eta gehitzen du boluntarioren bat preso hartzen badute eta zerrenda horretan ez bada agertzen, herri horrek 4.000 errealeko isuna pagatuko duela “… no dándose cuenta y se aprendiese algún Vandido o de los llamados Voluntarios… cuyo pueblo pagará la multa de quatro mil reales de vellón”. Eta akitzeko, Udaletxean, en la Casa del Valle”, utzi behar dituztela zituzten suzko armak. Honendako, Udaletxeak erantzuten dio gobernuari, hori egitekotan, desarmatuak geldituko zirela eta “…Vecinos y Moradores yndefensos para qualesquiera ymbasion de los que andan con el nombre de Voluntarios..”   .                    

Eta momentuko fotoa osatu da: Frantsak alde batetik eta Boluntarioak bertze aldetik, erdian, Baztan, pagatzailea.

1809.10.00               Urrian gara. Boluntarioen ekintza armatuak Nafarroaren erdi aldean eta Erriberan nabaritzen ziren eta afera kontrolatzeko frantsek ekarraraziko dute Harizpe jenerala, gure baigorriarra, 10.000 soldaduekin, Minaren gibeletik joateko. Bon, Mina, El Marquesito, El Cuevillas eta abarren gibeletik. Hauetarik bakoitzak bere dermioa kontrolatzen zuen baina ez dirudi Baztan zela haiendako, momentuz, babesteko leku egokia.

Elizondoko eliz zaharra, boluntarioek ikusi zutena.
1809.10.27                   Alkate jaunak, Juan Ignacio de Borda, Diputazioneri : Erenegunean enteratu zela nola 140 mutileko kuadrila bat Voluntarios o Corsarios Terrestres” izenarekin Malaerreka aldean ari zirela bulen (elizetan saltzen/erosten ziren bulak) dirua berendako biltzen eta holakoetan pentsatzen ari zelarik zer egin Baztanen agertzen baldin baziren, hara non atsaldeko zazpiretan 80 gizon armatu, beren buruzagia Juan Bauptista Barandiaran, Elizondon agertu ziren eta Baztango eta Elizondoko alkatei kuadrila guziarendako jatekoa eta etxe bat kapablea talde guzia bere barnean lo egiteko agintzen dizkiete. 

Alkateak (biak, Baztango eta Elizondokoa) saiatu ziren kontra egiten, baina bortxaz bete zituzten  haien eskariak zeren alkateak komentatzen baitu nola Elizondon bakarrik badirela 8 pertsona armak eramateko baimenarekin eta Baztan osoan hogeiren bat. Komentatzen du ere nola “Boluntarioak /Kortsarioak” saiatu direla gazteren bat erakartzen beren kausara baina (alkateak dio) bat ere ez omen zen apuntatu.Goiz goizean  Basaburuara joan nahi zutela eta ora que son las 11 de la mañana”  oñik Elizondoko sarrerak kontrolatzen zituzten.1809.10.31                    Erratzuk pagatu ditu 19.656 r.v., hiru epeko errepartoan tokatu zitzaiona eta libre egon behar armada frantsaren bisitaz.


1809.12.06                   Elizondon, Udaletxean, Batzar Nagusia. 


Oronoz

Denak bildu? Oronoz eta Arraiozkoak falta. Zer ba? Udaletxeak herri hauei Elizondon biltzeko mandatuarekin igorri zuen mutila los del Corso Terrestre”-k, hau da Boluntarioek (Minaren itzalak), preso hartu zuten eta mandatua eman gabe gelditu zen.1809.12.27                    Elizondon, Balleko Etxean, Batzar Nagusia. Gure eskribauak …” dio a entender en el Ydioma vulgar bascongado despues de haberlo hecho en Castellano…” Madriletik etorritako berriak, edo nola momentuko Biserregeak, Duque de Mahon, herriei baimena ematen die, beren apezekin adostua, naski, para que puedan echar Mano a toda la Plata y Alajas de las Parroquias, dejando las necesarias para el culto divino..” Zertarako? Ordaindu behar zuten kontribuzionea arintzeko!Baina biziak darrai aitzinat eta nola Baztango ikazkinak tranpetan dabiltza, neurriak kontrolatzeko Batzarrak erabakitzen du, zurezko neurri bat, konporta, egin behar dela, non ikatz zaku bateko kapazitatea izan behar baitu, eta Udaletxean berean atxikiko dute. Ez dute erraten “ikatz zaku” batek zenbat pisatzen zuen. Horren zumezko erreplikak eginen dituzte     ( zaretoak? buruzareak?) eta ikazkin guziek beren negozioetako erabiliko.       
Ikaztegian, txondorra prestatzen
                                

Nafarroa gerran dago.Baztan ere, gerra ixilan, baina gerran.
Holaxen akitu zen Frantzestearen bigarren urtea: 1809   

Dena den,  biziak darrai: Erratzun, 39 sortu, 18 ohatzean hil eta 4 ezkontza urte honetan.


No hay comentarios:

Publicar un comentario